Herziening van de F-gassenverordening begint vastere vorm aan te nemen


In het 4 vierde nummer van Climalife Contact van oktober 2012, hebben we u geïnformeerd over de voorstellen van de commissie voor de herziening van F-gassen. Er wordt druk gediscussieerd en dit zijn de nieuwe ontwikkelingen die zich aftekenen. De parlementariërs hebben 450 amendementen ingediend op het eerste voorstel en het Ierse voorzitterschap heeft een tweede versie van de tekst voorgesteld aan de F-gas commissie.

 

 

 

Op het ogenblik worden de volgende tendensen bevestigd in de koeling/klimaatregelingsector:


-Stapsgewijze uitfasering in CO2-equivalent tot 2030.

-Controle op lekken van alle soorten voorzieningen met verplichte lekzoeker op installaties met 500 ton CO2-equivalent of meer.

-Uitbreiding van het verbod op verkoop en inkoop zonder capaciteitverklaring in Europa.

-Specifieke etikettering van apparatuur en teruggewonnen, geregenereerde, vernietigde of geëxporteerde producten.

-Vanaf 1 januari 2017, verbod op gefluoreerde broeikasgassen met een hoog GWP (meer dan 2500) voor nieuwe installaties.

-Vanaf 1 januari 2020, verbod op gefluoreerde broeikasgassen met een laag GWP (150 of meer) voor nieuwe hermetisch verzegelde nieuwe apparatuur.

-Vanaf 1 januari 2020, verbod op onderhoud voor apparaten die gefluoreerde broeikasgassen gebruiken met een hoog GWP (meer dan 2500).

-Tot 1 januari 2030, toestemming voor onderhoud van apparaten die geregenereerde gefluoreerde broeikasgassen gebruiken met een hoog GWP (meer dan 2500).

-Op 1 januari 2022 verbod op gefluoreerde broeikasgassen met een hoog GWP (meer dan 2500) voor nieuwe koelvrachtwagens en -trailers.

-Tijdelijke vrijstelling van de verboden op apparaten die werken op lage temperaturen (lager dan -50 °C) of om veiligheidsredenen.

-Toewijzing van quota naar rato van de hoeveelheden die in de Europese Unie tussen 2008 en 2011 op de markt zijn gebracht.

 

De kalender blijft veranderen en er zijn verschillende scenario's mogelijk:


a) Goedkeuring in eerste lezing.

b) In geval van afwijzing in eerste lezing, moet de commissie binnen drie maanden een nieuwe tekst voorstellen aan het Europees parlement.

c) De eerste uitgebreide lezing is de optie die het meest door de instellingen wordt aangehouden. In deze procedure stemt het Europees parlement in met een tweede lezing, maar de Raad van de Europese Unie blijft officieel bij een eerste lezing zonder zich uit te hoeven spreken op de oorspronkelijk geplande datum. Dit maakt het de instellingen mogelijk om op informele wijze te bemiddelen om tot overeenstemming te komen. Tijdens het tripartiet overleg worden de artikelen een voor een besproken tot alle geschillen zijn opgelost.

 

Let op: tijdens het parlementaire behandelvoorbehoud (van maart tot mei: Europese verkiezingscampagne) zal geen enkel besluit worden genomen door het wetgevend lichaam.