Het gepaste smeermiddel kiezen en regelmatig onderhoud plegen voorkomt dat compressoren stukgaan: de expert van HRS legt uit


 

 

Het bedrijf HRS werd opgericht in 1945 en is gespecialiseerd in de herstelling van elk merk koelcompressor voor de Europese markt.

 

 

 

In werkplaatsen en kantoren met een oppervlakte van meer dan 8000 m² geeft HRS de koelcompressoren een tweede leven. Het bedrijf heeft een zeer grote expertise verworven waardoor het advies kan geven over de preventie, analyse en reparatie van defecte compressoren en zijn klanten hierin kan begeleiden. HRS beperkt zich niet tot het repareren van compressoren maar kan ook via een grondig onderzoek van de gedemonteerde compressor en door overleg met koeltechnici, de oorzaken van de schade achterhalen. Zo helpt HRS zijn klanten om schade zo veel mogelijk te voorkomen.

 

 

Oorzaken van kapotte compressoren en smeerproblemen

 

 

Een compressor is het vitale orgaan van een koelinstallatie en de levensduur is afhankelijk van het onderhoud, de staat van het koelcircuit en van alle componenten. De levensduur is meer dan 50.000 uur. Bij een defect zal de compressor de oorzaak kunnen aantonen en de mogelijkheid bieden om een diagnose te stellen over de oorsprong van het probleem. HRS geeft aan dat er 5 grote categorieën van storingen bestaan die toelaten om de schade aan een compressor te identificeren en te catalogeren, te weten dat deze storingen kunnen voortvloeien uit andere problemen:

 

  - Vervuiling in het koelcircuit.

 - Opwarming.

 - Vloeistof- of olieslag.

 - Gebrek aan smering.

 - Elektrische storingen.

 

HRS legt uit dat een compressor in meer dan 80% van de gevallen stukgaat door tekortkomingen bij de installatie of door kritieke omstandigheden tijdens het gebruik. Naar schatting is 70 tot 75% van de storingen te wijten aan smeerproblemen.

 

 

Gebrek aan smering

 

 

Dit is in veel gevallen de belangrijkste oorzaak van het stukgaan van een compressor. Vaak is het slechts een symptoom van een probleem gelinkt aan het circuit, maar het kan wel aanzienlijke mechanische schade veroorzaken. Meestal zijn de milieusatellieten rond de compressor de boosdoeners (bijv. drukregelaars, onvoldoende presterende wisselaars, lekkages aan de verdamper...), volgens Marc Beaurain, Technisch Directeur bij HRS.

 

Problemen zoals vastlopen of verschuiven van de zuigerstangen, de asringen en de krukas zijn vaak voorkomende defecten, stelt HRS vast aan de hand van de compressoren die zij in hun werkplaatsen ontvangen en herstellen.

 

Bij het demonteren en onderzoeken van de compressoren is HRS in staat om de oorzaak van het probleem vast te stellen: krassen op onderdelen, het aspect en kleur van de olie of onderdelen zijn vaak aanwijzingen bij de autopsie van een defecte compressor.

 

Een tekort aan olie, een te hoge olietemperatuur, een daling van de viscositeit of koudemiddel aanwezig in de olie kunnen de oorzaak zijn van een gebrek aan smering. Olie is onmisbaar voor het goed vet houden en voor de afkoeling van de bewegende delen; het is noodzakelijk dat het olieniveau in het compressorhuis steeds hetzelfde blijft.

 

Een daling van het olieniveau of slechte terugloop van de olie naar de compressor, kan oververhitting veroorzaken van de onderdelen, wat tot een defect kan leiden.

 

Een lekkage van koudemiddel, dus te weinig product, leidt tot oververhitting van de compressor met als gevolg een daling van de olieviscositeit. Daardoor wordt de oliefilm die zorgt voor de smering van de bewegende delen aangetast. Hoewel niet de enige, is dit wel de meest voorkomende oorzaak van opwarming van de compressor. Onnauwkeurige instellingen kunnen ook een volledige opwarming van de mechanica veroorzaken of de viscositeit van de olie aantasten omdat die te vloeibaar wordt om een mechanische storing te voorkomen. We zien ook problemen doordat koudemiddel in de olie terechtkomt; als het in vloeibare toestand in de compressor terugloopt, maakt het de bewegende delen schoon en droog, hoewel die vettig moeten blijven.

 

 

Aanwezigheid van vervuiling: waterdamp is vijand nummer 1 voor het koelcircuit. Deze veroorzaakt een directe verontreiniging door slib- en oxidatievorming. Het water lost het koudemiddel op door een chemische reactie, met een vorming van zuren die de isolerende eigenschappen van de stator snel aantast. Met de hoge stuwingstemperaturen leidt de reactie tussen de olie en het koudemiddel tot verkopering.

 

Door de waterdamp ontstaat er ijsvorming tussen de zuigfilters van de compressor waardoor ze verstoppen. Luchtvervuiling en onzuiverheden komen ook voor, maar de negatieve gevolgen daarvan zijn minder snel zichtbaar dan die van de waterdamp.

 

Opwarming: een probleem met de opwarming van de compressor ontstaat meestal door een te lage  massastroom aan de zuigopening van de compressor. Dit kan zich voordoen bij een abnormale opwarming aan  de zuigzijde of door een gebrek aan koudemiddel, maar ook door een zeer grote drukverhouding of door een  langdurige werking met een vermogensreductie van meer dan 50% van de capaciteit van de compressor.Bij een te grote opwarming wordt de viscositeit van de olie ernstig verstoord, met een risico op vastlopen bij de  zuigerstangen en de asringen.

 

Vloeistof- of olieslag: voornamelijk afkomstig door een storing van de drukregelaars. Olieslag kan het gevolg zijn van een langdurige werking met een vermogensreductie van meer dan 50% van de capaciteit van de compressor. Wanneer het gas niet snel genoeg wordt aangezogen, blijft de olie in de verdamper steken om vervolgens terug te schieten als de compressor weer op vol vermogen werkt. De schade aan cilinderpakkingen, aanzuig- en/of afvoerkleppen, gebroken zuigerstangen en zuigers, etc. kan aanzienlijk groot zijn.

 

Elektrische storingen: de oorzaak kan worden achterhaald door de stator te onderzoeken. Het kan dan gaan om het plaatselijk doorslaan van elektriciteit, vb een defecte voeding bij een driefasenmotor, een volledige doorbranding van de spoel bij de start van de compressor, een opwarming van de stator als gevolg van een te geringe lading of kortsluitingen door wrijving van de rotor op de stator, waardoor plaatselijk opwarming ontstaat.

 

 

HRS voegt de Climalife HQ POE oliën aan zijn assortiment toe

 

 

Marc Beaurain: “kiezen voor een goed smeermiddel is kiezen voor een betrouwbare leverancier, die een technologie selecteert die compatibel is met het gebruikte koudemiddel dat de olie altijd naar de compressor zal terugvoeren en het compressorhuis regelmatig in balans zal brengen.” Zoals we weten heeft olie drie belangrijke functies. Behalve dat olie de bewegende mechanische delen smeert, helpt deze de installatie lekdicht te houden. Het is ook een motorvloeistof voor sommige regelvoorzieningen of een koelvloeistof bij bijvoorbeeld schroefcompressoren.

 

 

 

Zoals we reeds opmerkten heeft de olie die in het gehele circuit werd verspreid, ondanks de olie-scheidingssystemen, de neiging om in de onderdelen met een lage circulatiesnelheid te blijven zitten. De olie zal neerslaan op de wanden van de wisselaars (met name de verdampers) en de werking ervan nadelig beïnvloeden.

Als de olie niet op de juiste wijze naar de compressor terugloopt, kan de oliepomp defect raken waardoor de machine stilvalt. De olie moet dus worden geselecteerd op basis van het koudemiddel, zijn mengbaarheid en oplosbaarheid met het koudemiddel, de bedrijfstemperaturen, het type en de technologie van de compressor.

 

 

HRS werkt voornamelijk aan semi-hermetische compressoren of schroefcompressoren met een gemiddeld vermogen van 50 kW die voornamelijk op HFC en HFO-mengsels werken, en herstelt tot 1600 compressoren per jaar. HRS heeft uitdrukkelijk gekozen voor het assortiment aan hoogwaardige synthetische HQ POE-oliën van het merk Climalife. Het bedrijf beveelt bovendien preventief onderhoud van de installaties aan en een regelmatig onderhoud vóór de aanvang van koude periodes, om pannes en potentiële storingen van het systeem te voorkomen.

Marc Beaurain herinnert eraan ”dat een eenvoudige olie-analyse voldoende kan zijn om mogelijke risico’s voor het systeem te kunnen opsporen“. Een zuurgraadtest zoals de Acitest Unipro van Climalife kan na enkele seconden aangeven of de olie voor de betreffende installatie de juiste, een beperkte of een slechte zuurgraad heeft.

 

 

 

HRS, een keuze voor het milieu

 

Kiezen voor een herstelde compressor is kiezen voor een snelle service, een betere prijs en een langere garantieperiode. Maar ook: kiezen voor het milieu! 80% van de onderdelen van een compressor wordt bij de reparatie opnieuw gebruikt, zodat deze een tweede of soms zelfs een derde leven krijgt.

 

 

 

 

De expertise van HRS is erkend in het vakgebied

 

Preventief onderhoud van installaties wordt alsmaar minder gedaan. HRS wordt dan ook vaak uitgenodigd om trainingen te geven op terrein en zijn klanten goede gewoontes bij te brengen op het gebied van onderhoud van hun installaties.

 

HRS stelt binnen een wettelijk kader ook gerechtelijke dossiers op over bijzondere gevallen van compressordefecten, waarbij zijn expertise noodzakelijk is. Zo kunnen 20 personen rond een kapotte compressor en zijn losgehaalde onderdelen staan om een nauwkeurige diagnose te stellen van de oorzaak van de schade.