Het reinigingsmiddel SolRnett, voor het doeltreffend verwijderen van teer uit zonne-energiesystemen!


 

In Hongarije worden steeds meer huishoudens door de verschillende initiatieven voor het gebruik van duurzame energie aangezet tot het gebruik van een omkeerbaar systeem voor warmwaterproductie. In deze context vormt zonne-energie, waardoor het milieueffect beperkt kan worden, een goed alternatief voor fossiele energie, voor nieuwe of bestaande systemen.

 

Climalife werd door de onderneming Solar Klíma Cad Kft benaderd voor de interne reiniging van een vier jaar eerder geïnstalleerd zonne-energiesysteem. De directeur van de onderneming, Dezső Péter, is sinds 1995 actief in het ontwerp, de installatie, reparatie en het onderhoud van collectorcircuits en zonne-energiesystemen. Het bedrijf zet zich in voor de promotie van verwarmings- en koelsystemen met een besparend, milieuvriendelijk en rationeel energieverbruik.

Dezső Péter is al lange tijd tevreden over de producten en prestaties van Climalife Kft, dat meer dan 20 jaar ervaring heeft in Hongarije.

Daarom heeft hij gekozen voor SolRnett, hét specifieke reinigingsmiddel voor het verwijderen van teer, samengesteld door de afdeling R&D van Climalife.

 

 

SolRnett is dan ook een speciaal ontworpen reinigingsmiddel voor het verwijderen van teer uit vlakke- of buiscollectoren onder vacuüm. Het lost neerslag en verstoppingen op die gevormd worden door het vuil afkomstig van de degradatie van de energiedrager. Deze degradatie kan veroorzaakt worden door blootstelling van de energiedrager aan te hoge temperaturen in stagnerende staat (lange stilstandperiode) en vertaalt zich in teerafzetting op de binnenkant van de leidingen. Dit kan vermindering of blokkering van de doorstroom en schade aan de pomp veroorzaken.

 

Tijdens de inspectie ter plaatse werd een slechte dimensionering en een slechte installatie van het systeem door de ontwerper vastgesteld, en oververhitting geconstateerd, met als gevolg een verhoging van de zuurconcentratie in de energiedrager bij temperaturen boven 180 °C, en een begin van teervervuiling van het circuit. Daardoor functioneerden verschillende componenten, zoals de ontluchtingskranen en de mengkleppen niet meer en werden de doeltreffendheid en de werking van het systeem beperkt. Hieraan moet worden toegevoegd dat het jaarlijkse onderhoud, een onmisbaar punt, nooit was uitgevoerd op het toch al vier jaar oude systeem. Het zonnecollectorsysteem bestaat uit 260 vacuümbuizen verbonden met een buffertank van 1.000 liter voor de verwarming en een SWB*-tank van 200 liter.

 

Na de inspectie ter plaatse werd de monopropyleenglycoloplossing ververst en werden verschillende componenten van het systeem vervangen en gewijzigd. De eerste stap van het reinigingsproces bestond uit het gebruik van water om het circuit te spoelen.

 

Hierna werd het circuit gevuld met het reinigingsmiddel SolRnett. Deze werd gecirculeerd met behulp van een vul- en circulatiepomp ontwikkeld door Solar Klíma Cad Kft. Het reinigen van de installatie wordt uitgevoerd door 6 uur lang het reinigingsmiddel SolRnett in het sterk vervuilde circuit te laten circuleren, volgens de aanbevelingen voor gebruik. Vervolgens werd het reinigingsmiddel afgetapt in de oorspronkelijke verpakking, werd het circuit uitgebreid gespoeld met schoon water en gevuld met een nieuwe antivriesoplossing.

 

 

 

Voor de antivriesoplossing heeft Climalife het gebruik van Greenway® Neo Solar aanbevolen, dat in verhouding tot monopropyleenglycol vier keer minder snel degradeert bij temperaturen boven 150 °C, zodat teeraanslag en de corrosie van het systeem en daarmee het gevaar voor vervuiling en verstopping van de collectoren sterk beperkt worden.

Dankzij de vele voordelen van Greenway®Neo Solar is de doeltreffendheid van de systemen en dus de rentabiliteit van de investeringen aanzienlijk, voor installaties waarin dit product gebruikt is.

Na het reinigen van de installatie met SolRnett en het vullen met Greenway® Neo Solar, is het collectorsysteem schoon en functioneert nu volgens het oorspronkelijke rendement zonder exploitatieproblemen.


*SWB = sanitair warmwaterbehandeling