HFO R-448A vervangt R-22


 

De centrale voor positieve koeling van een levensmiddelenmagazijn,
die al ruim 15 jaar werkte met R-22, is onlangs geschikt gemaakt voor het nieuwe koudemiddel N40 uit de serie Solstice van Honeywell.

 

 

Nederland is het aardappelland bij uitstek: de aardappelteelt kent er een lange traditie en berust op een hoog kennis- en onderzoeksniveau. De productie beloopt ongeveer acht miljoen ton per jaar.

Het in Den Handel, Noord-Nederland, gevestigd familiebedrijf MTS CLEVERING is sinds 1906 gespecialiseerd in de teelt van pootaardappelen. Deze worden aan het einde van de zomer geoogst en vervolgens op een gecontroleerde temperatuur bewaard voordat ze door gespecialiseerde coöperaties over de hele wereld worden verzonden, van november tot juni.

 

 

Een onontbeerlijke temperatuurregeling voor kwalitatief hoogstaande producten

 

Rubertus Clevering besteedt veel zorg aan de opslag van pootaardappelen. Hij regelt het klimaat om de aardappelen zo lang als dat nodig of mogelijk is in de rusttoestand te houden. Een hoge relatieve vochtigheid kan namelijk de rustperiode van de aardappelen bekorten en temperatuurschommelingen bevorderen de kieming.

Om ervoor te zorgen dat zijn bewaarcel naar behoren werkt, heeft deze teler de hulp ingeroepen van het bedrijf Koeltechniek Noord, dat gespecialiseerd is in industriële koeling. voor de akkerbouw.

 

Sinds 1 januari 2015 is het gebruik van HCFK’s, zelfs in gerecycleerde vorm, in Europa verboden, waardoor het noodzakelijk werd een alternatieve oplossing voor R-22 te vinden om het systeem toekomstbestendig te maken en storingen te voorkomen,aldus installateur Peter Wierenga. Na verschillende opties te hebben onderzocht, is de keuze gevallen op het nieuwe koudemiddel Solstice® N40, dat door Honeywell ontwikkeld is en door Climalife wordt verkocht.

 

 

De installatie koelt een bewaarcel met eenoppervlakte van 1000m² naar een gecontroleerdetemperatuur van +3/ +5°C en is voorzien van een koelinstallatie bestaande uit 1 Bitzer-compressor type 6HE35Y, 2 Helpman Thor-verdampers en een condensor type Condor.

 

 

Alvorens de installatie om te bouwen voor gebruik met Solstice® N40, heeft de installateur zich ervan verzekerd dat de condensor en de verdampers voldoende capaciteit hadden. De ombouw is afgelopen zomer probleemloos uitgevoerd, in het rustige vakantieseizoen. Na het vacumeren van de installatie werd de 60 kg aan R-22 teruggewonnen en werd de minerale olie vervangen door de olie POE Emkarate 32. Na reiniging van de filters en vervanging van de afdichtingen werd het systeem gevuld met het koudemiddel R-448A en werd de oververhittingsregeling opnieuw ingesteld. De installateur maakte van de gelegenheid gebruik om tevens de zuigleidingen te isoleren, om condensatie te voorkomen.

 

 

Met een GWP van 1387 is Solstice® N40 een geschikte en duurzame oplossing met het oog op F-Gas. Alle partijen zijn tevreden over hun keuze.