Hoe gebruik ik Nettogaz GC1 ?


- Nettogaz CG1 gebruiken onder stikstofdruk in installaties waarvan de diameter van de aanzuigbuis niet groter is dan 5/8".
- Nettogaz GC1 wordt op dezelfde manier gebruikt als de vorige producten R-11 en R-141b (meer details over de werkwijze vragen bij uw distributeur)
- Het element van het te reinigen circuit koppelen aan de vloeistofuitlaat van de fles met Nettogaz GC1 en de uitgang van het te reinigen element aansluiten op het recuperatievat. Het Nettogaz GC1 in het desbetreffende element doen circuleren tot de vloeistof transparant uit het circuit vrijkomt. Met watervrije stikstof het product verdrijven zonder echter 10 bar druk te overschrijden en vervolgens luchtledig trekken. Het opgevangen product laten ophalen door onze diensten.