Ik wil geconcentreerde koudedrager kopen en deze zelf verdunnen.


Wij raden u aan om behandeld (gedemineraliseerd) water te gebruiken om de introductie van schadelijke elementen (chloor, sulfaat, carbonaat,...) om de roestvorming tebeperken. Alle genormaliseerde corrosie testen worden uitgevoerd met een concentratie van 33% in
antivriesvolume. Onder een dergelijke concentratie is de hoeveelheid corrosie inhibitoren in het circuit laag en is de bescherming tegen
roest misschien niet doeltreffend. Daarom raden wij onafhankelijk van de bescherming tegen vorst om een minimale concentratie van 33% antivries te gebruiken. Deze concentratie geeft, afhankelijk van het type koudedrager ,een vriespunt van -12°C tot -18°C.