INGENIUM kiest voor Solstice® N40 voor de leverdokken van een magazijn in de haven van St.


De klant wilde verse producten die over zee worden geleverd kunnen opslaan met inachtneming van de milieuvoorschriften, en was zeer tevreden met de oplossing van INGENIUM.

 

Het Russische bedrijf “INGENIUM” ontwerpt complexe technische systemen, schrijft ontwerp-documentatie en produceert,
bezorgt en installeert koelsystemen van verschillende complexiteit. De industriële koelapparatuur wordt op eigen terrein geproduceerd in Rostov-on-Don, een stad in Zuid-Rusland

 

 

AKHUIS

Algemeen Manager van INGENIUM, dhr. Christophore Dzhibgashvili: “Onze prioriteit is het nauwkeurig opvolgen van de briefing van de klant. We vinden steeds een unieke aanpak voor onze oplossingen.”

 

 

In 2020 heeft INGENIUM koelsystemen geleverd aan de opslagplaats van een logistiek bedrijf dat een van de wereldleiders is op het gebied van containerver-voer en meer dan 80.000 medewerkers heeft in 130 landen. Het project: een terminalcomplex voor de opslag van gekoelde en bevroren producten in de haven van Sint-Petersburg.

 

 

Vanuit een samenwerkingsverband vroeg de klant INGENIUM om een specifieke technische ontwer-poplossing voor hun containerterminal. Tijdens de ontwerpfase was het gebruik van CO2 als koelmid-del een van de opties. CO2-technologie zou tot een aanzienlijke vermindering van toekomstige operatio-nele kosten kunnen leiden, en ook zou het potentiële problemen uit de weg ruimen.

 

Rusland is na de goedkeuring van de wijziging van Kigali op weg naar milieunormen. De klant ging akkoord met deze oplossing.


Tijdens de planningsfase van het project heeft de klant aanvullende eisen geformuleerd met betrek-king tot de configuratie van het magazijn, waarbij hij aangaf dat het noodzakelijk was om het leve-ringsperron te koelen voor het laden en lossen van de goederen. Deze zone moest tot -5 °C gekoeld kunnen worden. Er zijn verschillende opties onder-zocht die rekening houden met de vermindering van de CO2-voetafdruk. Een daarvan was het gebruik van Solstice® N40 (R-448A) voor het onafhankelijke koel-circuit in het laaddok.


Climalife, de leverancier van het koelmiddel, leverde de technische ondersteuning. Het voordeel van dit koelmiddel is zijn lagere GWP vergeleken bij R-507A, dat in Rusland voor vergelijkbare toepassingen nog steeds vaak wordt gebruikt.

 

 


Oplossing


INGENIUM bood de Optima + compressor en condensing-units van Danfoss aan.

 

optima+Dit zijn compac-te systemen die er ook fraai uitzien, waardoor het mogelijk is om ze in de zone naast de deuren van het laaddok te plaatsen,

die de lucht in de entree van de lage-temperatuurkamer koelt.

 

De units zijn ontworpen om de hoeveelheid vocht die de kamer binnenkomt te verminderen,

omdat ze de lucht in deze zone beschermen.

 

Het vocht dat van buiten-af wordt aangezogen zet zich zoveel mogelijk op de luchtkoelers in de ingang af.

 

 

 

 

 

 

 

  Ervaringen  

 

alexander nadeev

 

“Dat voor deze zone R-448A werd gebruikt, kwam voort uit de noodzaak om kosten  te reduceren en uit de eis  van de klant om aan de milieuvoorschriften te voldoen - HFC’s met een hoog GWP past niet in hun toekomst-plaatje”legde Alexander Nadeev, Hoofd Geïntegreerde Projecten uit.

 

 

 

 

 

 

De units werken onafhankelijk van het systeem als geheel, met een periodieke inschakeling en opstart wanneer nodig, tijdens het laden en lossen  in de koelruimte en wanneer de buitentemperatuur hoger is dan -5 °C. Een correcte berekening van het project zorgde voor aanzienlijk minder energiekosten en daardoor tot minder operationele kosten en een kortere terugverdientijd. Voor luchtkoelers is gekozen voor een systeem voor het ontdooien van elektrische brandstofelementen. Er waren geen problemen met het vullen van de apparatuur met R-448A koelmiddel.

 

INGENIUM heeft alle werkzaamheden aan de productie, installatie en inbedrijfstelling van apparatuur voor de koeling van aanpassing van de koelinstallaties op de opslagplaats.

 

 

 

Enmerken van de installatie

 

Kenmerken van de installatie

 

 

 

 

 

INGENIUM IN HET KORT:Christophore Dzhibgashvili

 

 

    •  Oprichtings-jaar in 2007
    • 150 medewerkers
    •  Plaats: Rostov-on-Don, Rusland.
    • Activiteit: Ontwerp en vervaardiging van  koelsystemen.

 

 

 

Algemeen Manager dhr.
Christophore Dzhibgashvili