Innovatief koelsysteem dat het beste van twee werelden combineert


 

„Het was de bedoeling het nieuwe HFO-mengsel N13 met succes te testen in een “flagship store” en de operationele en energiebesparende prestaties te bewijzen. De resultaten spreken voor zich”.

JEAN-MICHEL DEROO, AUCHAN GRUPPE

 

 

Een duurzamere aanpak voor koeling

Als het gaat om het nakomen van milieutoezeggingen, heeft de Auchan Groep een benijdenswaardige reputatie. Het wordt beschouwd als één van de milieuvriendelijkste supermarktketens en publiceert jaarlijks ambitieuze CO2-reductiedoelstellingen.

Een deel van deze milieubetrokkenheid betreft het zoeken naar meer ecologische manieren om zijn winkels te runnen, waaronder koeling.

Dus toen het bedrijf hoorde over de voordelen van een nieuw Honeywell HFO-mengsel – Solstice® N13 (R-450A) – wilden ze de prestaties van dit product testen.

 

Solstice® N13, onlangs gecertificeerd als R-450A volgens de ASHRAEnorm, is een alternatief voor R-134a. Het heeft vergelijkbare prestatie-eigenschappen maar met een lager GWP van ~600 en is uitermate geschikt voor vloeistofkoelers en MT-koeling (CO2 cascade), wat het het beste niet brandbare alternatief voor R-134a maakt.

 

Er werd goedkeuring verleend voor het ontwerp van een Solstice® N13/CO2 koelsysteem voor een nieuwe hypermarkt in Epinay-sur-Seine (Frankrijk), met criteria gericht op de beoordeling van energie-efficiëntie, CO2 eq. emissiereductie en koelprestaties. Voor de proef werd gebruik gemaakt van een nieuwe energiezuinige koelinstallatie, onder toezicht van een team bestaand uit medewerkers van Auchan en diens partners Axima Refrigeration en Honeywell. Het doel van de proef was het evalueren van de voordelen van een systeem waarin naast een CO2 gekoeld circuit een N13 liquefactie-unit is opgenomen. Het systeem werd vervolgens vergeleken met de huidige standaard installatie van Auchan die gebruik maakt van R134a en glycolwater met CO2.

 

De resultaten zijn bemoedigend en omvatten:

  • Eenvoudige ingebruikname, met energie-efficiëntie vrijwel gelijk aan R-134a
  • Algemene vermindering van 90 ton CO2eq / jaar vergeleken met een secundair Glycol / R-134a / CO2 systeem en vermindering van 960 ton CO2eq / jaar vergeleken met gebruik van een standaard R-404A DX systeem.

 

Achtergrond: Bijdragen aan de milieudoelstellingen van de Auchan Groep 

De Auchan Groep loopt voorop bij het beperken van de ecologische voetafdruk die wordt veroorzaakt door haar activiteiten en streeft voortdurend naar innovatie om het energieverbruik terug te brengen, klimaatverandering tegen te gaan en biodiversiteit te bevorderen.

Alle bedrijven van de groep houden hun energieverbruik in de hand door jaarlijks ambitieuze reductiedoelstellingen te formuleren. Aan de hand van “slimme indicatoren” kunnen ketens energieverspilling opsporen en het energieverbruik optimaliseren.

Om de Europese doelstelling te behalen die stelt dat in 2020 20% van het totale energieverbruik uit hernieuwbare bronnen moet komen, heeft Auchan de afgelopen jaren geïnvesteerd in geothermische en zonne-energie. Alle nieuwe gebouwen beschikken over autonome energiebesparende systemen met als resultaat dat ruim 55% van de energie die door Auchan wordt verbruikt, afkomstig is uit hernieuwbare bronnen.

Het proefproject in Epinay-sur-Seine past daarom volledig in het kader van het creëren van een milieuvriendelijke bedrijfsomgeving.

 

Implementatie veldproef: Monitoring en evaluatie van gegevens

De Auchan Groep heeft in samenwerking met partner Axima Refrigeration een systeem ontwikkeld voor het filiaal in Epinay-sur-Seine, waarin een laag GWP en energie-efficiënte voordelen van een nieuw HFO-mengsel genaamd Solstice® N13 (R-450A), wordt gecombineerd met de bewezen prestaties van rondgepompt CO2. Het systeem gebruikt Solstice® N13 in een liquefactie-unit om gasvormige CO2 om te zetten in vloeistof die vervolgens in diepvriezers, koelcellen en koelvitrines wordt gepompt. De CO2 komt in gasvorm terug naar de Solstice® N13 liquefactie-unit die het weer omzet in vloeistof.

Ter ondersteuning van de jaarlijkse doelstellingen van het project inzake energiebesparing, omvat het systeem een hogedruk en lagedrukcontrole en een variabele snelheidsregeling op de compressors van de negatieve CO2 centrale, op de positieve N13 compressor en op warmteterugwinnende units.

 

Resultaten veldproef: Bewijst de waarde van Solstice® N13(R-450A)

Sinds de opening van het filiaal van Auchan in Epinay in oktober 2013, heeft het projectteam na een grondige evaluatie van de resultaten, de energie-efficiënte voordelen van de proef bevestigd.

ENERGIEVERBRUIK
- Het energieverbruik van het Solstice® N13/CO2 systeem is vergelijkbaar met het standaard R-134a / CO2 systeem van de Auchan Groep.
Het nieuwe systeem werd ook beoordeeld aan de hand van de volgende criteria om te verzekeren dat de resultaten even goed, zo niet beter, waren dan het huidige ontwerp.
- Eindecompressie temperatuur: 110 °C (lager dan R-134a systemen).
- Temperatuur compressorolie: 55 °C (lager dan R-134a systemen).

 

Vooruitzichten voor de sector: De voordelen van Solstice® N13

De veldproef met de Auchan Groep bevestigt de energie-efficiëntievoordelen van Solstice® N13 (R-450A) naast CO2 cascade, met extra voordelen wat de reductie van CO2 eq. emissies betreft en een veel lager GWP (-58%) dan traditionele koudemiddelen zoals R-134a.

 

Feedback: Milieuvriendelijker resultaat voor de Auchan Groep

„Bij de Auchan Groep staat verantwoordelijkheid voor het milieu hoog op de agenda en ondersteunen we innovaties zoals deze nieuwe aanpak van koeling wat voordelen oplevert voor ons als bedrijf, voor onze klanten en voor de gemeenschap.”JEAN-MICHEL DEROO, AUCHAN GROEP


“We zijn voortdurend op zoek naar duurzameoplossingen met een laag GWP voor gebruikin supermarkten zoals Auchan. Gezien de ervaring en de resultaten van deze Solstice® N13 test, zijn we ervan overtuigd dat we de sector nog meer milieuvoordelen kunnen bieden. De keuze van een koudemiddel vormt een belangrijk onderdeel van onze strategie inzake de beperking van CO2 eq. emissies en het handhaven of verbeteren van de energie-efficiëntie.” CÉDRIC LEROY, AXIMA REFRIGERATION

 


 

Systeeminformatie:

 

Primaire koeling MT Koeling LT Koeling

• Koudemiddel: Solstice® N13 (R-450A)
• Vulling koudemiddel: 1.200 kg
• Koelvermogen: 800 kW
• Energieverbruik: 350 kW
• Toerental (verdamp. / condensatietemp):
-11°C° / +45°C

• Compressor type en fabrikant:
Schroef / Bitzer
• Aantal compressors: 6 Comps (3 per pack)
• Pack merk / aantal: SCM Frigo / 2 Packs

 

 

• Rondgepompte secundaire vloeistof: CO2
• Vulling secundaire vloeistof: 2.000 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Koudemiddel: CO2
• Vulling koudemiddel: 2.000 kg
• Koelvermogen: 105 kW
• Absorptievermogen: 21kW
• Toerental (verdamp. / condensatietemp):
-45°C° / +35°C

Compressor type en fabrikant:
S/Hermetisch Recip/ Bitzer
• Aantal compressors: 3 Comps
• Aantal kamers en packs:1 pack