Is Nettogaz GC1 ecologisch verantwoord ?


JA, Nettogaz GC1 heeft een ODP (Ozone Depletion Potential) = 0.
Het spoelen in gesloten kring met recuperatie van het verbruikte reinigingsmiddel en behandeling van afvalstoffen maken dat deze werkwijze milieuvriendelijk is.