Is Nettogaz GC1 giftig ?NEEN
, het product staat genoteerd als Xn-R20 schadelijk door inhalatie (Klassering op laagste Xn). Daarom stellen wij een aangepaste gebruiksmethode voor.