Kalibreerkit HFO-HFK-CO2-NH3

De kit staat toe om op de site de gevoeligheid te controleren van vaste detectoren conform het besluit van 7 mei 2007.

Gevoeligheidcontrolekit voor het jaarlijks nazien van de omgeving controletoestellen. Bevat: een cilinder ijkgas, een debietregelaar, een niet absorberende flexibele leiding met stolp. Zorgt voor een gemakkelijke en eenvoudige controle van de gevoeligheid van de apparaten.

Bijbehorende documenten ( 0 )

Product

7597

Calibration kit
+

7598

Calibration kit
+

7861

Kalibreerkit Can 110 CO2
+

7862

Kalibreerkit Can 110 NH3
+

Vaste lekdetector MGS 400 Serie

De Bacharach MGS-400 serie omgevingsmonitors zijn vaste koudemiddellekdetectoren die geschikt zijn voor alle koelsystemen. Ontworpen voor de detectie van koudemiddelen, giftige en brandbare gassen, detecteren zij HFO's / mengsels (HFO/HFK's) / HFK's / R-290 / NH3 / CO2 en helpen zij de veiligheid van personen te waarborgen en tegelijkertijd lekkage te beperken.

Bekijk het product


Vast lekdetectieapparaat MGS 550

Het controletoestel MGS 550 van het merk Bacharach is een lekdetector voor koudemiddelen, toxische gassen, brandstoffen en zuurstof. Het wordt aanbevolen voor het detecteren van lekkages van koudemiddelen in airconditioning- en koelingsystemen (chiller, commerciële koeling, industriële koeling).

Bekijk het product


Vervangende sensoren MGS 150

De omgevingsdetectoren MGS 150 worden vervangen door een nieuw assortiment: de lekdetectoren MGS 400 series en MGS 550 series.

Bekijk het product