Koeling in supermarkten: wat kost uw keuze van vandaag u morgen?


De bezorgdheid van de burgers evolueert. Door een hogere gevoeligheid voor milieukwesties, zoeken zij niet langer alleen naar bevrediging van een fysieke behoefte maar zijn ze steeds meer geïnteresseerd in de transparantie en het verantwoordelijke gedrag van de bedrijven die zij kiezen.

 

 

 

 

Nu is het de beurt van de distributeurs om zich tegenover hun consumenten te verplichten hun beloften na te komen. Zo nemen de supermarkten steeds meer ecologisch verantwoorde initiatieven als een reactie op deze nieuwe trends. Het energieverbruik van koelsystemen is een reëel probleem, aangezien het ongeveer 60% van de elektriciteitsrekening van een winkel uitmaakt.


Modellen voor eco-efficiëntie
Om de supermarktsector met dit probleem te helpen, bestaan er nieuwe eco-efficiënte oplossingen die het mogelijk maken de uitgaven in verband met thermodynamische installaties te optimaliseren. De geldende marktvoorschriften dwingen de kleinhandelaars om over te schakelen op nieuwe oplossingen met een laag GWP, maar ook om hun systemen te versterken om energieverliezen te voorkomen.

 

Investeren in betrouwbare en veilige installaties tegen een lagere kostprijs is de zorg van elke beslissingsnemer.Welke factoren hebben echt een significante invloed op de totale operationele kosten en de totale CO2-voetafdruk, en welke zijn verwaarloosbaar?

 

Om u in deze keuze te begeleiden, bieden onze Climalife experts u een concrete simulatie aan met behulp van een objectieve tool die u helpt bij het nemen van beslissingen dat door Honeywell werd ontwikkeld.

 

Deze tool, die gevalideerd is door het Cemafroid Instituut, houdt rekening met zowel het milieueffect (TEWI) als de financiële gevolgen (CAPEX en OPEX) op lange termijn om de kosten te simuleren.

 


Maak een eco-efficiënte keuze voor uw koude productie, rekening houdend met alle parameters


Met dit eco-efficiëntiemodel krijgt u een resultaat op maat, afhankelijk van de omgeving, het ontwerp van het koelsysteem, de keuze van het koudemiddel, de oppervlakte van uw winkel en al zijn specifieke kenmerken.
De tool gaat nog verder en anticipeert op de prijsschommelingen van verschillende para-meters in uw simulatie (prijs van elektriciteit, koudemiddel, eventuele CP2 heffingen, lekper-centage, ...).

 

De eco-efficiëntie kan worden aangepast aan elke winkel configuratie:

 

 

Het IoT (Internet of Things) ten dienste van de koeling
Om de keuze te verduurzamen en verder te gaan in het optimaliseren van milieu- en onder-houdskosten, is de analyse en monitoring van gegevens van thermodynamische installaties van essentieel belang. In de koude productie-keten hebben eventuele koudemiddel lekkages een aanzienlijke economische en milieu-impact voor het bedrijf.

 

Welk koudemiddel ook wordt gebruikt, Matelex biedt een oplossing om de prestaties van de installatie continu te meten, te analyseren en te optimaliseren.


Het nieuwe “Sentinelle”-platform, dat samen met de koeltechnische industrie is ontwikkeld, biedt een overzicht van de toestand van koelinstallaties en maakt een proactief en snel beheer van lekkages en energieverbruik mogelijk dankzij verschillende waarschuwingen, adviezen en instellingen die in real time en op afstand beschikbaar zijn.

 

Het ondersteunt koelprofessionals bij het beheer van hun installaties door hen een globaal overzicht van alle installaties te geven, dat voortdurend real time wordt bijgewerkt. In één oogopslag hebt u een overzicht van het koudemiddel peil in de installaties, hun werking en toegang tot praktische adviezen.

 

 

Dit platform wordt gevoed door een reeks sensoren die op de installatie zijn geplaatst en die voortdurend de essentiële bedrijfsgegevens verzamelen. Deze gegevens worden continu geanalyseerd en verwerkt om een optimalisatie van uw systeem op lange termijn voor te stellen. Matelex gaat verder en ondersteunt zijn klanten stap voor stap door assistentie op afstand aan te bieden. Tijdens interventies bestaat de optie dat onze ingenieurs virtueel met u meekijken. 

 

Dankzij dit digitale platform verhoogt de in real time verstrekte informatie de prestaties van de installaties aanzienlijk en beantwoordt zij aan de economische en milieu-uitdagingen van de koeltechnische industrie.

 

Voor meer informatie over deze eco-efficiënte tool, kan u onze webinar over koeling in de retailsector hier herbekijken.

 

Meer informatie over Matelex vindt u hier.