Koudemiddel special: nieuwe hulpmiddelen voor u


image
 
Een retrofit veroorzaakt bezorgdheid bij vele partijen

De airconditioning van de informaticaruimtes van het "centre national d'exploitation du système" (CNES) voor het elektriciteitsnetwerk (RE) is essentieel voor de correcte werking en de veiligheid van het elektriciteitssysteem in Frankrijk. De omschakeling van de gekoeld water units naar R-427A is een uitdaging geweest voor ervaren professionals en vormt de gelegenheid om een controle uit te voeren.

RTE, ook wel genoemd "de beheerder van het vervoersnet" (GRT), een filiaal van de groep EDF in Saint Denis (93) beheert het Franse vervoersnet voor elektriciteit. 

 

> Lees nu de case studie

  •PRODUCTEN image

image
Het blauwe boekje is geactualiseerd!
Het blauwe boekje, het onmisbare hulpmiddel voor alle gebruikers van koudemiddelen, wordt opnieuw uitgegeven in een bijgewerkte versie om uw dagelijkse werkzaamheden te vereenvoudigen. Het is beschikbaar in hard-copy in het Nederlands en Frans en in PDF in het Engels.

> Lees meer

image
DDH1 lekdetector
Voldoet aan de EN 14624 norm.
De DDH1 detecteert alle CFK's, HCFK's en HFK's. Het biedt 3 instelbare niveaus van gevoeligheid, calibratie en automatische reset. Het lage-batterij-indicator lampje helpt ongewenste verrassingen te voorkomen.
Gevoeligheid: 1,7g / jaar van R-134a en 0,9g/ jaar van R-22.
De gevoeligheid van de verwarmings-elektrochemische sensor en de levensduur alsmede de eenvoud van gebruik zal aantrekkelijk zijn voor technici die op zoek zijn naar een praktische en effectieve opsporing van lekkages. Geleverd in een stevige draagkoffer.


> Bekijk het product

  • EVENEMENT image

image
Symposium A.F.C.E. - Broeikaseffect IX
Het jaarlijkse AFCE symposium vindt dit jaar plaats in Parijs op 19 oktober 2010 bij de FFB in samenwerking met de UEFC. Deze dag begint om 9.30 uur met een overzicht van de regelgeving op het gebied van koudemiddelen en wordt gevolgd door een discussie over de verwerking van de koudemiddelen.

> Download het programma
 
  Nieuw product

image
Ontdek het nieuwe Climalife druklatje!

Uniek voor de Europese markt is dit nieuwe druklatje van Climalife welke alle meest gebruikte vloeistoffen combineert: R-134a / R-407C / R-410A / R-422D / R-427A / R-22T / R-422A ....
 
   Wetgeving
image
Een sector op het goede spoor:
De F-Gas verordening werkt!

Europa zet de koers voor de toekomst van HFK's: in de komende maanden, zal de Europese Commissie beoordelen of de F-Gas verordening van kracht is bij het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen of dat er meer drastische maatregelen nodig zijn.

In werking getreden in 2007, de F-Gas verordening 842/2006 heeft nauwelijks de tijd gehad om haar werkelijke potentieel te tonen. Toch zal de Europese Commissie uiterlijk medio 2011 een verslag presenteren dat de basis zal vormen voor een eventuele herziening van de wetgeving. Tot die tijd zal worden nagegaan of de verordening volledig is geïmplementeerd in alle lidstaten en zal aansluitend bewijs worden verzameld over de impact van de uitstoot van broeikasgassen. Zelfs al is dit in dit vroege stadium een moeilijke taak, de tekenen zijn bemoedigend.

> Lees het artikel