Koudemiddelen: de meningen van deskundigen over de veranderingen in de regelgeving


Interview met Jean-Pierre Boher, sinds 2002 beheerder van CETEFF, technisch adviesbureau voor energie, koeling en koudemiddelen, gevestigd in het zuidwesten van Frankrijk. Deskundige bij het Hof van Beroep te Toulouse.

 

Mijnheer Boher, onze klanten vragen zich af hoe de veranderingen in de huidige regelgeving hen gaan raken. U bent een technisch bureau gespecialiseerd in commerciële koeling; wat vindt u van deze veranderingen?

JP. B: Ik volg de gebeurtenissen op het gebied van technische koudemiddelen en nieuwe oplossingen op de voet. Om te beginnen heb ik een afwachtende houding aangenomen met betrekking tot CO2. Ik heb gewacht tot Bitzer zijn gamma op de markt bracht. Vervolgens ben ik het, zoals iedereen, nader gaan bestuderen en dit op verzoek van super- en hypermarkten die dit koudemiddel hadden gekozen om haarprestaties op het gebied van diepvries. Ik blijf voorzichtig in mijn aanbevelingen, want aan dit koudemiddel zijn beperkingen en risico's verbonden. "Ik loop niet op dezelfde manier voorbij een CO2 installatie dan een installatie op R-404A. CO2 boezemt toch meer angst in, gezien de zeer hoge drukken en ik vraag me ook af hoe oudere installaties gaan evolueren. Ik gebruik het dus op verzoek van de klant of als het in een geheel past, en ik verzeker me ervan dat er een ervaren installateur in de buurt van de supermarkt is...

 

Heeft de herziening van de F-gassen verordening directe gevolgen op uw werk?

JP. B: Ja. Al 7 of 8 jaar horen we over een eventuele heffing op de R-404A en het is voor het eerst dat de teksten echt worden vermeld. We ebben dus onmiddellijk moeten reageren. Toen in november 2012 het voorstel voor de herziening van de F-gassen verordening werd voorgesteld, zaten we middenin onderhandelingen met twee Intermarché supermarkten voor de R-404A installaties. Op basis van thermodynamische vergelijkingen en studies, hebben we besloten PerformaxTM LT te gebruiken om vandaag aan de eisen van orgen te kunnen voldoen. Ik was verrast toen bleek dat het over het geheel genomen zo'n 5 à 6% energiebesparing opleverde vergeleken met de R-404A in de booster versie.

 

Hoe heeft u PerformaxTM LT leren kennen?

JP. B: Ik heb PerformaxTM LT leren kennen dankzij de eerste installatie in Frankrijk in 2010, in de Super U supermarkt in de buurt van Périgueux. Ik kende de installateur en heb bij hem informatie gevraagd over dit koudemiddel en vervolgens bij Climalife over de thermodynamische eigenschappen.

 

U had het over de energiebesparing van PerformaxTM LT, wat zijn volgens u precies de voordelen?

JP. B: Ik ben optimistisch over dit nieuwe koudemiddel, omdat er geen materiaal hoeft worden veranderd om PerformaxTM LT te gebruiken en er tegelijk aan de naderende regelgeving wordt voldaan. Bovendien heb ik gemerkt dat installaties met dit koudemiddel beter presteren voor positieve koeling en dat het elektrisch vermogen bij negatieve koeling wordt verlaagd.

 

Welke argumenten zou u gebruiken bij uw klanten?

JP. B: Ik zou allereerst zijn GWP vermelden dat aanleunt bij de R-134a. Vervolgens de ingebruikname die zeer eenvoudig is vergeleken met de R-404A omdat het vermogen van machines niet hoeft worden opgevoerd. Anderzijds zal ik het gebruiksgemak voor de installateur aanhalen. En tot slot zou ik mijn klanten uitleggen dat dimensies van de warmtewisselaars met PerformaxTM LT worden verminderd dankzij hogere temperaturen bij de warmterecuperatie.

 

Wat zijn uw aanbevelingen voor de toekomst?

JP. B: Het is ons doel als adviesbureau om technische ondersteuning te bieden aan alle spelers, gebruikers en opdrachtgevers van koelinstallaties. We zullen ons aanpassen aan de wijzigingen, "Wat we vandaag doen, deden we gisteren niet". We moeten aandringen op oplossingen die het elektriciteitsverbruik verminderen, zoals we dat in het verleden hebben gedaan met het boostersysteem (energiebesparing, betere resultaten, de levensduur van een compressor voor negatieve koude verdubbelen ...), maar altijd met de nadruk op eenvoud.

 

En wat de HFO's betreft, heeft u al vragen?

'JP. B: Ik heb over HFO's gehoord en ben zeer geïnteresseerd in deze nieuwe generatie. Toch zijn er nog wat vragen wat betreft de ontvlambaarheid, wat de invoering waarschijnlijk zal vertragen...