LDT externaliseert zijn activiteiten op het gebied van terugwinnen van technische vloeistoffen


Tertiaire

 

Bij het reinigen en verwijderen van asbest uit een kantorengebouw in bedrijf, roept de
onderneming LDT de hulp in van Climalife als dienstverlener voor het aftappen van de
airconditioning- en verwarmingsleidingen.

LDT - La Démolition Technique gevestigd in Montreuil sous bois (93) - behandelt verwijdering van asbest, reiniging, sloop, afbraak en ontmanteling op werkplekken met hoge eisen, met name op gevoelige of zeer dichtbevolkte locaties. In het kantorengebouw in Coudray Monceau (91) zijn drie verdiepingen gereserveerd voor de werknemers van het gemeentehuis.

In een context van niet structurele sloop wordt LDT belast met het reinigen en ver-wijderen van asbest uit het gebouw in bedrijf. Na een grondige analyse van het afval op de site vertrouwt M. Daniel Nogueira, zaakgelastigde bij LDT, de terugwinning van het koudemiddel R-22 en het glycolhoudende
water MEG (monoethyleen glycol) toe aan Climalife voor zijn expertise op dit gebied.

 

«De zorg voor het milieu centraal in onze projecten», benadrukt Daniel Nogueira. «Voor het begin van de werkzaamheden moeten we al het afval noteren en een programma voor de evacuatie en de traceerbaarheid ervan opstellen, tot de recycling, wat betekent dat we erkende en gecertificeerde dienstverleners moeten inschakelen».

 

Een interventie in twee fasen
De levering van de verpakkingen en het materiaal voor de operatie vindt in de ochtend plaats en ‘s avonds wordt het afval afgevoerd, er blijft niets op de site. De professionele activiteit in de kantoren gaat gewoon door terwijl de installatie wordt afgetapt. Twee technici van Climalife zijn belast met de werkzaamheden. Het aftappen van het netwerk voor glycolwater gebeurt op verschillende punten: op het dak, voor het grootste gedeelte van de MEG en op de begane grond, ter hoogte van elke convector om er zeker van te zijn dat de warmtedrager geheel wordt verzameld. Een totaal volume van 2m3 wordt eenvoudig teruggewonnen dankzij een specifieke hoog debiet pomp, die via een lange slang is verbonden met cubitainers van 1 000 liter, die buiten het gebouw zijn geplaatst. Tegelijkertijd worden de koudegroepen op het terras van het gebouw geleegd, het grootste gedeelte van de terugwinning van de R-22 vindt in gasvorm plaats, omdat de installatie lang voor de interventie is uitgeschakeld. 300 kg koudemiddel wordt verzameld in speciale 27 liter flessen. Volgens de reglementaire eisen voor traceerbaarheid en zonder uitstoot in de atmosfeer wordt elk van de technische vloeistoffen in het systeem naar de site in Bry sur Marne vervoerd voor verwerking, samen met een BSD (overzicht voor de traceerbaarheid van afval) per type teruggewonnen vloeistof. Het reinigen en de verwijdering van asbest door LTD worden ook op dat moment uitgevoerd.

 

Bedrijf: LDT - La Démolition
Technische activiteit: afbraak - sloop - reiniging - ontmanteling - verwijdering van asbest
Gevestigd te: Montreuil sous bois(93) - Frankrijk
Opgericht in: 1993
Effectief: 20