Duo Greenway® Neo / CO2 vervangt R-22: Een primeur voor installateur HENKENS Frères s.a.Vleeswarenbedrijf aubel integreert sinds enkele jaren duurzame ontwikkeling in zijn beleid en besluit te investeren in een nieuw indirect koelsysteem voor zijn koelinstallatie.

 

Het familiebedrijf Detry is het op twee na grootste vleeswarenbedrijf in België en heeft als motto "Absoluut respect voor het product, werken met pure en rijke ingrediën­ten, gaan voor smaak". Aubel is het A-merk van dit in 1963 opgerichte bedrijf. Kwaliteit berust op gun­stige fok- en voedingsomstandigheden, respect voor dieren, knowhow van de mensen, aandacht voor de consument en regelmatige investeringen.

Het was tijd om de koelinstallatie met R-22 van de diepvriezer en diepvriestunnel op hun productie­site in Aubel (België) te vervangen.

 

 Een succesvolle ervaring voor Henkens Frères

Detry doet een beroep op Henkens Frères, een all­round installatiebedrijf met ruime ervaring op het gebied van koeling, installaties voor warmtebehan­delingsprocessen en industriële koeltechniek voor de levensmiddelensector, voor de plaatsing van een CO2-installatie om in overeenstemming te zijn met de waarden van het merk. Na overleg met zijn klant, beveelt Henkens een inno­vatieve en duurzame oplossing aan. De installateur kiest voor een transkritische Advansor centrale met CO2 met de door Climalife ontwikkelde en verkochte plantaardige energiedrager Greenway® Neo, voor de ontdooiing in combinatie met energieterugwinning voor de productie van warm water.Uitvoering zonder de productie van de fabriek Detry stil te leggen

De transkritische Advansor centrale met een vermo­gen van 180 kW wordt onder een afdak geplaatst. Het is uitgerust met een gaskoeler met een Danfoss regelsysteem met frequentieregelaar voor werktem­peraturen tussen -38°C / +40°C. De met 250 kg CO2 gevulde centrale koelt een diepvriezer met een volume van 4800 m3 voor de opslag van 500 ton vlees en een koeltunnel uitgerust met drie diepvriezers. Er zijn in totaal 7 verdampers van het merk GÜNTNER geïnstalleerd. Het voordeel is dat ze een dubbel circuit hebben waarvan één speciaal voor de warmtedrager Greenway® Neo, voor de ontdooiing.

"Naast warmteterugwinning is een ander voordeel van deze installatie dat het een grote hoeveelheid warme Greenway® produceert om de 7 verdampers naar wens te ontdooien. Twee keer per 24 uur wordt voldoende energie opgeslagen in een boiler van 750 liter. CO2 maakt hoge temperaturen mogelijk en vereenvoudigt dus de opslag van energie met Greenway op 50°/60°C; een regelsysteem met 3-wegklep verspreidt de Greenway-oplossing op 25°C voor de juiste ontdooiing", aldus Joseph Toussaint, verantwoordelijk voor het onderhoud bij Henkens Frères.

« Onze klant wilde beslist koelen met CO2, met het oog op het milieu. Over het algemeen gebruiken we ammoniak en glycol-systemen in industriële processen. We hebben dus naar de beste oplossing gezocht om aan deze milieueisen te voldoen. We volgden de technologische ontwikkeling van CO2 al enkele jaren op de voet om onze klanten het juiste antwoord te kunnen bieden bij het vervangen van hun koudemiddelen. Daartoe hebben we drie van onze technici getraind in het werken met R-744.»

« Het is niet altijd probleemloos verlopen in de sector; op basis van onze ervaring met heetgas-ontdooiing met R-22 en NH3 en met waterontdooiing door warmteterugwinning, hebben we uiteindelijk gekozen voor waterontdooiing met overlappende batterijen en Greenway® Neo -55 omdat het de enige biobased energiedrager - goedgekeurd voor contact met levensmiddelen - is, die tot -50°C een juiste viscositeit behoudt. Wij vinden dat heetgasontdooiing met CO2 onder de huidige omstandigheden, niet wenselijk is.». Gérard Struvay, Verantwoordelijk voor Koeling Henkens Frères.

De installatie wordt geïmplementeerd naast het oude systeem om de productie niet stop te zetten. Er wordt in totaal 2200 liter Greenway® Neo in het circuit gevuld.