Lekdetectie / Gasmelders


Sinds 1 januari 2015, moeten installateurs en houders van koelapparatuur rekening houden met een verandering op het gebied van lekdetectie.

 

 

Gasmelders (vaste melders) die al verplicht waren in de eerste F-gassenverordening voor installaties met een koudemiddelinhoud van meer dan 300 kg, zijn vanaf nu verplicht in het kader van de herziening van de F-gassenverordening (de nieuwe F-gassenverordening EU nr. 517/2014 - artikelen 4 en 5) voor installaties met meer dan 500 ton CO2 eq.

 

De reeks vaste lekdetectieapparaten Murco biedt oplossingen voor alle koudemiddelen. Ze zijn uitgerust met 1 tot 6 sondes gekoppeld aan 1 of 2 alarmniveaus en beschikken over een hoorbaar en zichtbaar alarm om de toepassing van de verordening mogelijk te maken.

  

De Murco MGD detecteert lekkage van halogeen koudemiddelen in koel- en airconditioningapparatuur, maar ook NH3, CO2, en koolwaterstoffen. 

 

  • De Murco MGD 1 niveau maakt lekdetectie mogelijk met maximumdrempel die niet mag worden overschreden. De Murco MGD 1 detecteert één enkel koudemiddel, ongeacht het aantal sondes. Het type sonde moet worden geselecteerd op basis van het te detecteren koudemiddel. Er zijn opties beschikbaar, zoals de Atex-behuizing.
  • De Murco MGD 2 niveaus maakt het controleren van een maximum- en een minimumdrempel mogelijk. De Murco MGD (2 of meer sondes) met 2 detectieniveaus, kan worden uitgerust met sondes om verschillende koudemiddelen te detecteren.

De drempels kunnen worden ingesteld tussen 10 en 10.000 ppm afhankelijk van de te detecteren koudemiddelen en de sondetechnologieën (de veiligheidsdrempels respecteren).

 

Climalife biedt tevens oplossingen voor de jaarlijkse verificatie van gasmelders. Neem voor meer informatie contact met ons op.

 

Herinnering betreffende de frequentie van lekcontroles: