Magazine


Climalife Contact N°14 - Energie-efficiëntie: Europese expertise voor een mondiale behoefte

In Europa heeft iedereen het over energie-efficiëntie en de beperking van de koolstofvoetafdruk, maar wij zijn niet langer de enigen. Ook de rest van de wereld krijgt hiervoor belangstelling vanwege de klimaatverandering en de problemen die zullen ontstaan met betrekking tot de verkrijgbaarheid van elektriciteit.

In dit nieuwe nummer ontvangt u veel informatie over dit onderwerp. Innoverende onderzoeken, het dossier over de nieuwe brandbare koudemiddelen en interviews mbt de ingestelde
maatregelen in de verschillende landen, worden behandeld op de volgende pagina's.
Veel leesplezier!


Climalife Contact N°13 nu verkrijgbaar!

Het jaar 2017 eindigde behoorlijk spannend, vooral wat de beschikbaarheid van R-404A betrof. De marktspelers hebben duidelijk begrepen wat de quotas precies betekenen en wat de consequenties ervan zijn.

Het is nu tijd geworden om ons niet langer uitsluitend op de koelmiddelen te focussen. We moeten onze gewoontes veranderen, andere technische vloeistoffen van de installatie spelen immers ook een rol bij het verminderen van het vloeistofverbruik en bij het verbeteren van de werking van de thermische systemen.


Climalife Contact N°12 nu verkrijgbaar!

Het quota mechanisme in TeqCO2 heeft een serieuze impact op de koeling en airconditioning industrie.
We zien vandaag tekorten en aanzienlijke prijsverhogingen, vooral voor de koudemiddelen met een hoog GWP zoals R-404A.
Het is belangrijk nu te reageren en de eindgebruiker te informeren.
Daarom deze editie met heel veel oplossingen voor vervangen van koudemiddelen. Samen maken we de beste leefmilieu-technische en energetische keuze.
Veel leesplezier!