Magazine


Onze Climalife Connect N°22 is nu beschikbaar!

Hoe kunnen we de uitstoot van broeikasgassen verminderen?

 

De definitie van CO2-neutraliteit is bij iedereen bekend... Nu moeten de methoden om deze Europese doelstelling in 2050 te bereiken nog stap voor stap worden vastgesteld. Dit kan door met zijn allen het milieu beter te beschermen en verschillende technologische keuzes te hebben om aan de zeer uiteenlopende behoeften van al de industrieën te voldoen.

De CO2-reductie is al aan de gang in vele bedrijfssectoren en wordt geregeld door Europese richtlijnen en verordeningen. F-Gas 17/2014/EU maakt deel uit van deze dynamiek om de uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen te beperken en de klimaatverandering te bestrijden. Zij wordt momenteel herzien en is het onderwerp binnen onze sector om de ontwikkeling van nieuwe technologieën met een lage (GWP) milieu-impact mogelijk te maken zonder de veiligheid van personen en goederen, de prestaties en het concurrentievermogen in gevaar te brengen.

Informeren, opleiden en neutraal blijven bij de keuze van de technologie maakt het mogelijk om de meest geschikte oplossing te vinden. Climalife ondersteunt u in de CO2-reductie om de toekomstige uitdagingen aan te gaan en anticipeert op toekomstige ontwikkelingen door nu al ecoefficiënte oplossingen voor de industrie aan te bieden.

Veel leesplezier!


Onze Climalife Connect N°21 is nu beschikbaar!

Een nieuw niet-ontvlambaar HFO-mengsel < 150 voor supermarkten


De energietransitie, de digitale transformatie en de toeleveringsketens ontwrichten momenteel de markten in de hele internationale economie. In het bijzonder door de reorganisatie van investeringen, productie en handel, maar ook door het veranderend verwachtingspatroon van de consument. Het bereiken van een CO2-neutrale economie betekent strategische hervormingen voor alle industrieën, en de voedingsin-dustrie vormt daarop geen uitzondering!

Grote en middelgrote retailers zijn namelijk onderwor-pen aan nieuwe milieunormen om hun energieverbruik te verminderen en koelinstallaties worden door deze maatregelen getroffen.
Er bestaan verschillende technologieën om deze energiedoelstelling te bereiken, waaronder lage GWP oplossingen. Zij helpen de totale eigendomskosten van een koelsysteem te minimaliseren en de dagelijkse elektriciteitsrekening te verlagen. Het nieuwste kou-demiddel, Solstice© N71 (R-471A), biedt vele voordelen om supermarktketens en winkeleigenaren te helpen dit doel te bereiken. Deze innovatie ondersteunt en helpt hen bij hun transitie met een betrouwbare en veilige technologie die zich al jarenlang bewezen heeft.
 
Ontdek in dit nieuwe nummer onze nieuwste eco- efficiënte oplossingen die in de voedingssector worden toegepast. Het hele Climalife team kijkt ernaar uit u te ontmoeten op komende evenementen in Europa om samen uw projecten te bespreken... tot dan!
 
Veel leesplezier!
 

Onze Climalife Connect N°20 is nu beschikbaar!

 

Duurzaamheid staat centraal in onze industrie

 

Onze samenleving is in beweging en zal haar inspanningen moeten verdubbelen om de uitdagingen na de coronacrisis aan te gaan. Economische, sociale en ecologische processen zijn met elkaar verbonden en kunnen niet afzonderlijk worden aangepakt. Duurzame ontwikkelingen vereisen structurele veranderingen op lange termijn, zodat ook toekomstige generaties hiervan kunnen profiteren en volledig in hun behoeften kunnen voorzien.


Als de industrie duurzaamheid centraal stelt in haar strategie is het wellicht verstandig om elke fase van haar industriële proces te bekijken om op deze manier de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en haar energieverbruik te optimaliseren.

Climalife is op bovenstaande geen uitzondering en past deze benadering toe bij de ontwikkeling van haar activiteiten. Naast de opening van een expertisecentrum voor een circulaire economie in Europa, houdt Climalife rekening met duurzaamheid bij het ontwikkelen van nieuwe formules en biedt het u graag ondersteuning aan bij uw nieuwe of bestaande projecten. De eco-efficiëntie rekentool, die door Cemafroid werd gevalideerd, is hiervan een goed voorbeeld. Met deze tool kunt u de financiële en ecologische impact van een koelsysteem beoordelen en de meest eco-efficiënte oplossing voor een bepaalde installatie kiezen. Wacht niet langer en test deze tool nu!

Veel leesplezier gewenst!