Magazine


Climalife Contact 16

Door de groei van de wereldbevolking, die naar verwachting meer dan 9 miljard vanaf 2050 zal bedragen, en de noodzakelijke uitbreiding van de voedselvoorziening (+60%) is de kwestie van de overconsumptie van alle aan het koelproces gerelateerde middelen zeer actueel.

Alle betrokkenen in de koelsector, en met name die in de industriële koelsector, moeten acties ondernemen op het gebied van energieverbruik van hun installaties, welke nu 15 tot 20% van het totale energieverbruik wereldwijd uitmaakt.

 

In deze nieuwe editie van Climalife contact vindt u alle Climalife oplossingen die vandaag de dag ten dienste staan van deze vitale sector van de agro-voedingsindustrie en haar koudeketen, zowel voor de opslag van grondstoffen en eindproducten als voor de verwerking ervan.


Climalife Contact 15 - Duurzame energieoplossingen, geschikt voor koeling en klimaatregeling

De regelgeving ontcijferen, lekken opsporen, het energieverbruik van een installatie opvol­gen of zelfs het cilinderpark per lokatie volgen, we hebben allerhande tools zoals apps en webinterfaces ontwikkeld die specifiek zijn uitgedokterd voor onze activiteiten. Onze nieuwste aanwinst, de Clim'App, is de perfecte metgezel van specialisten op het gebied van koeling en airconditioning, ontdek hem meteen!

Tenslotte, om van de “best practices” van onze industrie op de hoogte te blijven, vindt u in deze Climalife Contact- uitgave de laatste gerealiseerde projecten omtrent de verbetering van efficiënt energieverbruik van de systemen.

Veel leesplezier!

 


Climalife Contact N°14 - Energie-efficiëntie: Europese expertise voor een mondiale behoefte

In Europa heeft iedereen het over energie-efficiëntie en de beperking van de koolstofvoetafdruk, maar wij zijn niet langer de enigen. Ook de rest van de wereld krijgt hiervoor belangstelling vanwege de klimaatverandering en de problemen die zullen ontstaan met betrekking tot de verkrijgbaarheid van elektriciteit.

In dit nieuwe nummer ontvangt u veel informatie over dit onderwerp. Innoverende onderzoeken, het dossier over de nieuwe brandbare koudemiddelen en interviews mbt de ingestelde
maatregelen in de verschillende landen, worden behandeld op de volgende pagina's.
Veel leesplezier!