Met Duonett ® D7 behoudt u de warmtewisseling en de duurzaamheid van uw centrale verwarmingsinstallaties!


 

Ontkalking is een essentiële handeling voor het behoud van de warmtewisseling en de duurzaamheid van centrale verwarmingsinstallaties (3 mm aanslag «isoleert» nadelig en geeft tot 20% meer primaire energiekosten).

Traditioneel gezien brengt ontkalking echter zware veiligheidsverplichtingen met zich mee. De gebruikelijke behandelingsmiddelen zijn gewoonlijk sterke, gevaarlijke zuren, waarvoor bescherming tegen giftige gassen en contact met de huid nodig is en die agressief zijn voor metalen (leidingnet, kranen,...). Ze kunnen arbeidsongevallen en geschillen met eindklanten veroorzaken.

Met zijn oplossing Duonett ® D7 biedt Climalife een behandeling tegen kalkaanslag voor warmtewisselaars en warmwaterboilers die veilig is voor de operators en toch doeltreffend blijft.

 

In tegenstelling tot klassieke ontkalkers lost Duonett® D7 de kalkaanslag selectief op, zonder metalen en synthetische materialen aan te tasten:

 

  • Eenvoudiger te gebruiken dan de klassieke zure producten.
  • Niet bijtend en niet als gevaarlijk geklasseerd.
  • Produceert geen giftige dampen.*
  • Geen speciale beschermingsuitrusting nodig.*
  • In pure staat biologisch afbreekbaar.


Doeltreffendheid in dienst van het behoud van thermisch rendement: Duonett® D7 is ook bijzonder doeltreffend. Het lost 280g kalkaanslag op per liter product bij 20°C.

Middels een circulatiepomp werkt het snel en ononderbroken, zonder de installaties stil te zetten en zonder de onderdelen van het leidingnet aan te tasten.

* Raadpleeg de technische productgegevens en de veiligheidsgegevens voor meer informatie