Mijn koude-installatie functioneert slecht, na een paar uur daalt het rendement.


Er zijn twee mogelijkheden:

- de vriestemperatuur van het glycolwater ligt te dicht bij de verdampingstemperatuur. Als het glycolwater zijn vriestemperatuur nadert, stijgt de viscositeit aanzienlijk en houden «lagen» glycolwater op met circuleren. De uitwisseling daalt en het glycolwater bevriest langzaam in
de wisselaar. Het vriespunt van glycolwater moet minstens vijf graden lager liggen dan de laagste temperatuur die in de wisselaar bereikt
zou kunnen worden.

- er is veel slib in het circuit aanwezig. Dit slib hoopt zich op de plekken op die het koudste zijn en waar het belastingverlies het hoogste is, dus gewoonlijk in de wisselaar. De enige mogelijke oplossingen zijn het aftappen en reinigen van de installatie of een fi lter monteren op een by-pass om het slib te elimineren. »