Nieuw rapport onthult de eco-efficiëntie van supermarktkoelsystemen


Een nieuw onderzoek naar de eco-efficiëntie van supermarktkoelsystemen, uitgevoerd door de Britse milieuconsultants SKM Enviros in opdracht van de EPPE (European Partnership for Energy and the Environment), evalueert en vergelijkt koeltechnologieën voor supermarkten op basis van hun milieu- en financiële impact.


Sinds de EU zich verplicht heeft om de uitstoot van broeikasgassen met 20% te verminderen, staan foodretailers onder grote druk om hun CO2 voetafdruk te verkleinen. EPEE leden verplichten zich om actief bij te dragen aan het beperken van de invloed van hun producten op het klimaat. Koeling is duidelijk een deel van de oplossing, aangezien de koelinstallaties minstens 50% van het energieverbruik van een supermarkt voor zijn rekening neemtt.


Het onderzoek naar de eco-efficiëntie van koelsystemen in supermarkten, uitgevoerd door de Britse milieuconsultants SKM Enviros in opdracht van de EPPE, evalueert en vergelijkt per geval de huidige en toekomstige relatieve prestatie van de koeltechnologieën op basis van zowel hun financiële- als hun milieueffect op hun totale levensduur.

Het toont aan dat de energie-efficiëntie de sleutel is tot de beperking van de hoeveelheid uitstoot van broeikasgassen door supermarktsystemen, aangezien het energieverbruik gewoonlijk tussen 60 en 80% van hun totale klimaat impact bedraagt. Andrea Voigt, Algemeen Directeur van EPEE: "Als alleen wordt gekeken naar het koudemiddel en niet naar het energieverbruik van het systeem en andere parameters zoals het klimaat, kan dit misleidend zijn en slecht voor het milieu".

Bij de presentatie van het eco-efficiëntie onderzoek op de ATMOsphere conferentie verklaarde Andrea Voigt: "Het is duidelijk dat er geen universeel koudemiddel bestaat. Om het algehele klimaatimpact van de koelsystemen die in supermarkten gebruikt worden te kunnen verminderen, dienen criteria zoals de energie-efficiëntie, het onmiddelijk reduceren van de directe uitstoot van de broeikasgassen, de verbetering van de lekdichtheid van installaties, het gerbuik van koudemiddelen met een laag 'Global Warming Potential' (GWP), en veiligheid en betrouwbaarheid, de keuze van bepaalde technologiën voor applicaties te motiveren."


Gezien de uitkomsten van dit onderzoek vraagt EPEE om een directe aanpak van koudemiddelen, rekening houdend met de eco-efficiëntie, de vrijheid van de keuze van het koudemiddel en de behoefte om energie-efficiëntie als prioriteit te stellen.


Meer informatie over het onderzoek naar eco-efficiëntie in koelsystemen voor supermarkten is beschikbaar in de samenvatting (Engels) te vinden op http://www.epeeglobal.org/Bron www.refripro.eu