Nieuwe koers voor de Nederlandse branchevereniging voor koel– en klimaattechniek.


 

 

Het is algemeen bekend dat Nederland op het gebied van emissies en lekdichtheid van koelinstallaties al geruime tijd voorop loopt. Ruim 10 jaar geleden werden de koeltechnische bedrijven geactiveerd om zich als STEK erkend bedrijf te laten inschrijven. Er werd door de combinatie van monteurgerichte opleidingen en bedrijfsgerichte certificering bereikt dat de lekdichtheid van de koelinstallaties terug gebracht werd tot 3%.
Nu er door middel van de Europese F -gassenverordening een egalisatie op het gebied van de wetgeving is, wil de Nederlandse branchevereniging hun doelgroep ertoe bewegen om te kiezen voor kwaliteit en dus voor de Nederlandse gecertificeerde installateur.

In het onderstaande citaat kunt u lezen wat de beweegredenen zijn van de NVKL

Citaat NVKL Nieuwsbrief>>>

Onderscheid door middel van kwaliteit
De nieuwe koers van de vereniging is ingegeven door veranderende omgevingsfactoren. In 2009 wordt de huidige STEK-wetgeving waaraan installateurs in de sector moeten voldoen vervangen door een Europees certificatieschema als gevolg van de Europese F-gassenverordening. Het Europese niveau ligt stukken lager dan het niveau in Nederland, waar het lekpercentage van koudemiddelen nu onder de 3 procent ligt in vergelijking met omringende landen die een lekpercentage van minimaal 20 procent kennen.

Door versoepeling van de wet wordt toetreding tot de branche makkelijker en is de verwachting dat het hoge kwaliteitsniveau zal verdwijnen. De leden van de NVKL zijn hier op tegen en willen hier actie op ondernemen. De koeltechniek is een specialistisch vak dat niet iedereen zomaar kan uitoefenen. Om veilig en verantwoord te kunnen werken, is gedegen opleiding, geregelde bijscholing en veel ervaring vereist. Daarnaast moet de koeltechnische sector om toekomstige overheidseisen met betrekking tot energiebesparing en milieuvriendelijkheid te kunnen realiseren het niveau niet verlagen, maar minimaal vasthouden of zelfs verhogen. De NVKL-erkenning is het antwoord op de invoering van de te soepele F-gassenverordening.
De certificering is niet alleen belangrijk voor het milieu en het kennisniveau van de sector, maar ook voor de financiële situatie van de installateur. Met de kwaliteitserkenning hebben installateurs een antwoord op de prijsvechters in de markt. Door professionaliteit te garanderen, zijn de marges die door de gecertificeerde installateur worden gehanteerd, geoorloofd.

<<<<< Einde Citaat