NovaSpray™ DME

De NovaSprayTM DME is een aërosolkwaliteit dimethylether. Het is ook bekend als methyl ether of methyl oxide. Het product heeft een constante kwaliteit en voldoet aan alle eisen die aan een drijfgas worden gesteld.

Door het uitstekende oplossend vermogen, de totale mengbaarheid met alcohol, gewone oplosmiddelen en andere drijfgassen (HFK's en koolwaterstoffen) alsook de goede oplosbaarheid in water zijn er vele mogelijkheden voor gebruik in aërosolformuleringen (haarlak, deodorant, verf...).
Door zijn zeer goede mengbaarheid met water, laat het product toe om lage brandbare (of zelfs niet-brandbare) formuleringen te verkrijgen met verminderde vluchtige organische stoffen. Het heeft geen effect op de ozonlaag en heeft een verwaarloosbaar effect op het broeikaseffect.

Product Verpakking

NovaSpray™ DME
Cilinder 26 l +

NovaSpray™ DME
Cilinder 88 l +

NovaSpray™ DME
Vat 217 l +

NovaSpray™ DME
Container 930 l +

NovaSpray™ DME
Bulk 20 t +