NovaSpray™ HFC 134a T

NovaSprayTM HFC 134a T is een tetrafluorethaan van aerosolkwaliteit. Met een constante kwaliteit voldoet het aan alle eisen die aan een drijfgas worden gesteld.

Het is niet brandbaar en biedt vele mogelijkheden voor gebruik in formuleringen die 

veiligheidseisen stellen (regelgeving, gevaarlijke omgeving, beperkte omgeving). 


Het gebruik ervan vermindert de ontvlambaarheid van veel formuleringen tot het punt

waarop ze niet meer ontvlambaar zijn in FEA-tests. 


Voor de uitvoering ervan zijn geen bijzondere investeringen in ATEX-veiligheidsinstallaties nodig. Het heeft geen effect op de ozonlaag en heeft 

een verwaarloosbare impact op het broeikaseffect. 

Product Verpakking

NovaSpray™ HFC 134a T
Cilinder 26 l +

NovaSpray™ HFC 134a T
Cilinder 88 l +

NovaSpray™ HFC 134a T
Vat 217 l +

NovaSpray™ HFC 134a T
Container 930 l +

NovaSpray™ HFC 134a T
Bulk 20 t +