NovaSpray™ HFO 1234ze/DME (60/40)

De NovaSpray HFO 1234ze/DME (60/40) is een mengsel van NovaSpray HFO 1234ze en NovaSpray DME. Met een constante kwaliteit en onder gecontroleerde druk voldoet het aan alle eisen van een vloeibaar drijfgas.

Novaspray HFO 1234ze/DME (60/40) is een mengsel op basis van de 4e generatie gefluoreerde producten. Het voldoet aan de milieuvoorschriften inzake de vervanging van HFK's. 
Het heeft geen effect op de ozonlaag en de impact op het broeikaseffect is zeer klein (GWP = 4,6). F-Gas I (Verordening 842/2006/EG) en F-Gas II (Verordening 517/2014/EG) zijn dus niet van toepassing. 

Product Verpakking

NovaSpray™ HFO 1234ze/DME (60/40)
Cilinder 26 l +

NovaSpray™ HFO 1234ze/DME (60/40)
Cilinder 88 l +

NovaSpray™ HFO 1234ze/DME (60/40)
Vat 217 l +

NovaSpray™ HFO 1234ze/DME (60/40)
Container 930 l +

NovaSpray™ HFO 1234ze/DME (60/40)
Bulk 20 t +