NovaSpray™ isopentaan S

NovaSprayTM isopentaan S is speciaal ontgeurd en van zeer hoge zuiverheid. Het kan worden gebruikt in formuleringen van cosmetische producten. Zijn constante kwaliteit beantwoordt aan de eisen van de aerosolindustrie.


NovaSprayTM isopentaan S is oplosbaar in harsen en de meeste butaan/propaan onoplosbare componenten en is mengbaar met de meeste polaire en apolaire oplosmiddelen.

Door zijn lage dichtheid is het een economisch alternatief voor ethanol als oplosmiddel en zijn lage kookpunt is een voordeel voor specifieke formuleringen. Het heeft geen effect op de ozonlaag en heeft een te verwaarlozen invloed op het broeikaseffect.

Product Verpakking

NovaSpray™ isopentane S
Cilinder 26 l +

NovaSpray™ isopentane S
Cilinder 88 l +

NovaSpray™ isopentane S
Vat 217 l +

NovaSpray™ isopentane S
Container 930 l +

NovaSpray™ isopentane S
Bulk 20 t +