Ombouw van een ijswaterinstallatie van 1,2 MW in de wijk l’Opéra in Parijs


Ombouw van een ijswaterinstallatie van 1,2 MW in de wijk l'Opéra in Parijs

Dienstverlening

Zich maar al te goed bewust van het gebrek aan R-22 vanaf 2010, informeert Parabis Froid Industriel haar klanten over wat er speelt en dringt er op aan om de ijswaterinstallatie die een vooraanstaand kantoorgebouw van 10 000 m² voedt, in 3 stappen om te bouwen naar de R-427A. Een vlot uitgevoerd ombouwproject dat past in de milieupolitiek van Icade Eurogem.

Icade Eurogem en haar afdeling Facility Management zijn verantwoordelijk voor het beheer van het gebouw Antin Opéra, op nummer 66 van de rue d'Antin in Parijs. Om in milieupolitiek opzicht goed voorbereid te zijn op de toekomst wendde de heer Bakkti, de Sitemanager, zich tot Parabis Froid Industriel voor het ombouwen van zijn ijswaterinstallatie die zorgt voor een comfortabel klimaat in
dit gebouw. De ijswaterinstallatie Climaveneta bestaat uit drie circuits elk met een (8 cilinder) Refcomp zuigercompressor met een koelvermogen van 400 kW, totaal dus 1,2 MW.
Begin 2008 maakte Parabis Froid Industriel, vertegenwoordigd door de heer Aubéri Lecat, zijn klant Icade Eurogem bewust van het risico van gebrek aan R-22. Hij stelde voor om de installatie verspreid over 3 tijdstippen om te bouwen om hinder voor de gebruikers van het pand te voorkomen en kosten van de operatie te spreiden. Icade Eurogem nam het voorstel aan, "Als we nu actie ondernemen verkleinen we de risico's bij een eventuele lekkage" legt Bakkti uit. De eerste ombouw vond plaats in september 2008 op circuit 3, de tweede in juni 2009 en de derde is gepland voor begin 2010. Terug naar de methode van deze vernieuwingsoperatie.

Een ombouwprocedure in 4 fasen:


Parabis Froid Industriel noteert alle meetwaarden om de prestaties vast te stellen en voert een periodieke olieanalyse uit. Aubéri Lecat legt uit: "Ik vertel mijn klanten hoe essentieel het is om de olie te controleren, het laat ons zien of de installatie in goede staat verkeert, het is als bloedprikken voor een operatie". Tegelijkertijd wordt er grondig gecontroleerd op lekkages waardoor op eventuele reparaties geanticipeerd kan worden. In dit stadium worden alle gegevens doorgegeven aan Climalife om een thermo-dynamisch model van het systeem te maken aan de hand waarvan bepaald wordt welke vloeistof het meest geschikt is. Er wordt voor de R-427A gekozen om zijn goede energetische en koelprestaties.

 

Joël Poiret, koeltechnicus bij Parabis zet de installatie in beveiligde stand en vangt de R-22 vloeistof op in de transferflessen. Dan wordt de compressor leeggemaakt en geopend om een technische controle uit te voeren (de benodigde vervanging van versleten onderdelen, kleppen, veren en neopreen dichtingen). De 4 filterdroger patronen worden vervangen, er gaat 20 liter polyolester MOBIL EAL Arctic 68 olie in de compressor en daarna wordt de installatie vacuüm gezogen. Om het maximale residu aan minerale olie uit het systeem te halen wordt de lading van 52 kilo R-22 in de installatie teruggebracht gedurende 24 tot 30 uur effectieve werkingsduur. Daarna worden de meters afgelezen.

 

De installatie wordt opnieuw in de veiligheidsstand gezet, de R-22 wordt opgevangen in de recuperatie cilinder, de hoeveelheid wordt gewogen. De opgevangen R-22 wordt overgebracht naar Climalife om daar behandeld te worden, vergezeld van het afvalverwijderingsformulier. De olie van de compressor wordt vernieuwd en de patronen van de filterdroger worden nogmaals vervangen. Nadat vacuüm is gezogen wordt de vervangende R-427A vloeistof in het systeem gebracht tot een hoeveelheid van 95% van het nominale niveau van de installatie, in dit geval 50 kg. De installatie kan weer in werking worden gesteld, alleen het expansieventiel wordt nog afgesteld. Er wordt zorgvuldig gecontroleerd op lekkages om er zeker van
te zijn dat installatie volledig dicht is, er wordt, volgens geldend voorschrift, een etiket op het systeem geplakt en de meterstanden worden voor de derde maal genoteerd op dezelfde basis als de eerste meting, om de prestaties te kunnen vergelijken.


Na enkele dagen van werking wordt de olie opnieuw gecontroleerd met een DPH, een Climalife product. Hiermee wordt vastgesteld hoeveel residu van de oorspronkelijke olie na het ombouwen is achtergebleven. Voor Aubéri Lecat: "Deze laatste stap verzekert ons dat alles goed werkt, hierdoor weten we of we nogmaals moeten legen of niet". Tenslotte kan de ombouw-operatie succesvol genoemd worden, niet alleen voor wat betreft de uitvoering, maar ook voor wat betreft de prestaties. Het verlies in koelvermogen ligt erg dicht bij het niveau dat vooraf theoretisch berekend was. Het verschil van 1% wordt veroorzaakt door het ijswaterregime van de R-427A die hoger is dan die van de R-22 Zie tabel.

 

 

 

Theoriestudie

Meterstanden

 

Eenheid

R-22

R-427A

R-22

R-427A

Gemiddelde verdampingsdruk

bar

4,4

4,3

4,8

4,4

Gemiddelde verdampingstemperatuur

°C

-3,5

-3,5

-3,5

-3,5

Gemiddelde condensatiedruk

bar

15,3

15,9

15,3

16,3

Gemiddelde condensatietemperatuur

°C

40

40

40

40

Persgastemperatuur

°C

75,2

65,7

76

56,7

Koelvermogen

kW

354

326

358

326

Compressorvermogen

kW

80,1

78,8

65

60

Condensorvermogen

kW

434

406

439

406

IJswaterregime

°C

 

 

10,5/9,6

9,3/8,2

Vermogen verlies

%

- 7,9

- 9

Koelmiddelvulling

kg

 

 

52

50

 

Bedrijf: PARABIS FROID INDUSTRIEL
Activiteit: Industriële koelsystemen en airconditioning
Gevestigd te: La Courneuve (93) - Frankrijk
Opgericht in: 1974
Medewerkers:  6

 

 Datum: Juni 2009

 Auteur: D. Martin