Ombouw van een koelinstallatie voor de fruitcoöperatie Ille Fruit in Ille-sur-Tet, Frankrijk


 

SPIE staat, als specialist op het gebied van elektriciteit, mechanica, klimaatbeheersing, industriële koeling, communicatie en infrastructuur, in voor het onderhoud van de koelinrichting voor de fruitcoöperatie in Ille-sur-Tet (66130).

De coöperatie Clos Velours specialiseert zich in de verwerking van fruit, vooral perziken en nectarines tijdens de zomer en salade en peterselie tijdens de winter. Het is de kwaliteit van het fruit, bestemd voor de Franse, Belgische en Duitse markt, die zich onderscheidt van Spaanse producten. Het fruit is rijper en heeft een apart seizoensgebonden karakter. Tevens is er fruit beschikbaar afkomstig van de biologische landbouw.

Het dagelijks aangeleverde fruit heeft een temperatuur tussen 20 en 30°C, wat in het hoogseizoen op kan lopen tot 400 ton binnenkomend fruit per dag. Het fruit moet gekoeld worden naar 7 tot 10°C en wordt vervolgens in vier koelkamers opgeslagen met een opslagcapaciteit van 200 ton waar de temperatuur tussen 4 en 6°C wordt gehouden.

 


Beschrijving van de installatie:

- 5 semi-hermetische compressoren Copeland D8RJ 6000
- 2 luchtcondensers Friga Bohn CA315 F8N
- 13 verdampers Friga Bohn KB 7650.

Deze installatie voedt twee inkoelkamers met een capaciteit van 60 ton, één inkoelkamer met een capaciteit van 80 ton waarin de temperatuur tussen 7 en 10°C wordt gehouden en vier bewaarkamers met een temperatuur van 4 tot 6°C.

 

Het probleem van de klant
In juni 2012 constateerde de firma SPIE, te St. Estève (66) een groot lek in het systeem dat werkt met R-22.
Men zocht naar een oplossing om deze installatie van 1991, die aanvankelijk werd geïnstalleerd door FICA (aangekocht door SPIE in 2009), te behouden.
De installatie en het onderhoud werden steeds door hetzelfde team verzorgd. De uitstekende kennis van de installatie maakte het overleg een stuk eenvoudiger. Men koos ervoor de installatie om te bouwen zodat deze ook na 31 december 2014, de uiterste gebruiksdatum van de R-22T (geregenereerd), in gebruik kan blijven.

 

De aanbevolen oplossing

Na een gezamenlijke analyse met Climalife, werd Performax LT gekozen als vervangend koudemiddel. Robert Romeu, verantwoordelijke bij SPIE, heeft goede ervaringen met dit koudemiddel en licht toe: "Performax LT is uiterst geschikt voor dit type koelinstallaties met temperaturen nabij het vriespunt, dit in tegenstelling tot R-404A waarbij we meer vermogen nodig zullen hebben. Dat kan leiden tot problemen in de wisselaars die niet meer kunnen volgen."

Met Performax LT is er een winst met verhoogde koudeproductie ten opzichte van R-404A. In tegenstelling tot R-404A hoeven er geen leidingen aangepast te worden en geen expansieventielen vervangen te worden, wat wel het geval is bij R-404A. SPIE heeft het advies van Climalife gevolgd en de dichtingen van ventielen vervangen en de oververhitting aanzuigzijde ingeregeld.

 

 

De verschillende stappen in de ombouw

De fruitverpakkingseenheid werd uitgeschakeld tijdens de ombouw. De verschillende stappen van de ombouw zijn uitgevoerd zonder dat de klant hinder ondervond.

In een eerste fase werd het lek gerepareerd en voerde het team, dat bestond uit José Arteaga en Marc Bringard (koeltechnici bij SPIE), een dichtheidscontrole uit. Na de recuperatie van R-22 werd de vloeistof naar Climalife verzonden waar het werd verwerkt. De compressoren en het olievat werden geledigd. Enkele uitrustingen zoals drukslangen, dichtingen van magneetventielen, schräderventielen en veiligheidskleppen werden vervangen.

In een tweede fase werd een dichtheidscontrole op het systeem uitgevoerd, gedurende 24 uur onder een druk van 22 bar stikstof gezet, om de dichtheid te controleren.
Alvorens de nieuwe olie (POE Mobil EAL Arctiv 22CC) bij te vullen, werden de patronen van de drogers en het oliefilter vervangen.

Ten slotte werd er gedurende 48 uur gevacumeerd alvorens met Performax LT te vullen, dat geleverd werd in flessen van 52 liter.
Na de ingebruikneming hebben de technici gecontroleerd op oververhitting en onderkoeling.
Een volgende oliewissel is voorzien aan het einde van het fruitseizoen in oktober om te controleren of er niet te veel van de oorspronkelijke olie, die in de installatie samen met R-22 werd gebruikt, is achtergebleven.

 

 

Behaalde resultaten
De klant heeft geen verschil opgemerkt bij de exploitatie van zijn installatie. Het SPIE-team heeft een lichte verhoging van het door de compressoren geabsorbeerde vermogen geregistreerd, wat een normaal fenomeen is vanwege de vervanging van R-22 en een goede terugstroming van de olie.
Robert Romeu en Jacky Piscitello (verantwoordelijk voor onderhoud en service) zijn tevreden en schrijven het gebruik van Performax LT voor in andere installaties.

 

   Voor de ombouw  Na de ombouw
 Koelvermogen  550 kW  550 kW
 Condensatiecapaciteit  800 kW  800 kW
 Koudemiddel
 R-22  Performax LT
 Gewicht van de installatie  600 kg  600kg
 Type compressor en merk  Semi-hermetisch Copeland D8RJ 6000 DWM  Semi-hermetisch Copeland D8RJ 6000 DWM
 Aantal compressoren  5  5
 Verdampingstemperatuur - 7°C - 5°C
 Condensatietemperatuur
Tussen + 35 et + 45 °C  38°C
 Verdampingsdruk   3 Bar   3,2 bar
 Condensatiedruk  17,5  18,5 bar
 Olie  Suniso 3 GS aanvankelijk vervangen door EAL 22 CC in 2010  Mobil EAL Artic 22 CC
 Oliehoeveelheid  45 liter  45 liter