Ontvlambaarheid van koudemiddellen: Wat zijn de huidige beroepsrisico's?


 

flammable cylinderTerwijl de koudemiddellen met laag GWP zich ontwikkelen worden steeds meer producten op de markt als ontvlambaar geclassificeerd.  

    • Hoe worden de koudemiddellen geclassificeerd?
    • Welke maatregelen moeten worden genomen?
    • Welke hoeveelheid vloeistof kan in de apparatuur worden gedaan?

Met dit dossier krijgt u meer informatie over het onderwerp, en in het bijzonder over A2L-koudemiddellen.