Ontwaarden mengsels van koudemiddelen bij lekken?


JUIST EN FOUT

Azeotropische mengsels ontwaarden niet en gedragen zich als puur product.

Zeotropische mengsels hebben geen systematische ontwaarding bij lekken om twee redenen :

 

1- Mengsels die vloeistoffen bevatten met dezelfde kenmerken en een zeer zwakke temperatuurverschuiving (glide) hebben, ontwaarden zeer weinig. Bij lek in gasfase wordt het mengsel hersteld door opnieuw bij te vullen. Bv.: R-404A, R-410A.

2- Een mengsel met sterke glide (bijvoorbeeld R-407C), ontwaardt enkel in gasfase in aanwezigheid van zijn vloeistof, hetzij bij stilstand. Bij werking is de kans dat een ontwaarding zich voordoet bijna onbestaande.

Om alle twijfels weg te nemen is een eenvoudige meting van de verhouding druk/temperatuur voldoende om na te gaan of het mengsel nog voldoet aan de oorspronkelijke verhoudingen. Aanvaardbare druk P< 0,3 tot 0,5b max.