Kwaliteit


Kwaliteits-, Veiligheids-, en Milieubeleid Dehon Groep

 

 

Luisteren om onze klanten tevreden te stellen  


Door de prestaties van onze diensten en producten voortdurend te verbeteren


Door in nauw contact te staan met onze klanten dankzij onze lokale teams en door hun behoeften te identificeren om hen een passende oplossing te bieden.


Door innovatieve diensten en producten te ontwikkelen die voldoen aan de behoeften van de klant.


Door betrouwbare diensten te leveren en de traceerbaarheid van producten en verpakkingen te garanderen.

 


 Anticiperen op risico's

 


Om de veiligheid van onze werknemers, partners en klanten te garanderen en te streven naar nul ongevallen.

Door potentiële risico’s vooraf te analyseren en te luisteren naar ervaringen.


Door onze veiligheidscultuur te verbeteren en tegelijkertijd onze organisatie en processen aan te passen aan veranderingen in onze omgeving om de controle en veiligheid van onze
activiteiten te waarborgen.


Door onze klanten en partners te ondersteunen bij de toepassing van onze producten, met name voor de meest gevoelige producten.


Door zich ertoe te verbinden de vervanging van zorgwekkende stoffen te bestuderen.

  
 Controle voor het verminderen

van milieu-effecten van onze producten en activiteiten.

 

Door onze producten zo te ontwikkelen dat ze een laag milieueffect hebben en tegelijk een optimale energie-efficiëntie nastreven.


Het bevorderen van circulaire economie en nieuwe technologieën om meer afval te hergebruiken.


Door onze ecologische voetafdruk te verkleinen.

 Wij verbinden ons ertoe de nodige middelen ter beschikking te stellen om dit beleid uit te voeren in overeenstemming met de economische situatie van de onderneming en wij vragen al onze medewerkers om het in hun dagelijkse werkzaamheden nauwgezet toe te passen.