Op 1 januari 2015: geen kopie van uw certificering, geen koudemiddelen


 

 

 
Certificaat
Overeenkomstig met artikel 11.4 van de nieuwe F-gassenverordening nr. 517/2014, mogen ondernemingen welke handelen met gefluoreerde broeikasgassen* deze alleen nog maar verkopen aan gecertificeerde bedrijven.

Om aan onze verplichtingen te voldoen, hebben we besloten een kopie van uw certificering op te vragen, ter controle.
Let op: als wij na 1 januari 2015 geen kopie van uw certificaat hebben ontvangen,
• kunt u geen koudemiddelen meer kopen en worden uw bestellingen geblokkeerd
• wat leidt tot vertraging bij uw activiteiten en dus een verlaging van uw omzet.

Klik hier om ons een kopie van uw geldige cerftificaat (controleer de datum) te sturen

of u stuurt een kopie van uw certificaat naar ons postadres:
dehon service belgium, Carton de Wiartlaan 79b1, BE-1090 Brussel - België

*zie bijlage 1 in verordening, welke koudemiddelen het betreft.