Optimalisering van de ontgassingsprocedure bij DuPont in Nederland.


 Industrie

 

Nederland, eigenaar van één van de grootste Europese productiesites voor gefluoreerde samenstellingen, perfectioneert zijn vulproces. Een geslaagde samenwerking tussen DuPont Nederland en Climalife, dankzij een oplossing op maat, gecentreerd opdoeltreffendheid en veiligheid.

DuPont is een wereldwijde leverancier van chemische producten op het gebied van koeling en airconditioning.
De productie-eenheid «Loading & Blending» - gevestigd in Dordrecht - produceert gefluoreerde samenstellingen, verpakt deze in vaten van 900 l of isocontainers van 10m3 en distribueert deze producten in de hele
wereld. Om de kwaliteit van zijn producten op de markt te garanderen moet het gehalte aan niet condenseerbare gassen worden gecontroleerd (alle bestanddelen van lucht), volgens deARI specificaties. Als het gehalte niet condenseerbare gassenhoger is dan 1,5% na verpakking, moet snel een ontgassing worden uitgevoerd waarbij het milieu moet worden gerespecteerd.

 

Optimalisering van de ontgassingsprocedure bij DuPont in Nederland.


Nederland, eigenaar van één van de grootste Europese productiesites voor gefluoreerde samenstellingen, perfectioneert zijn vulproces. Een geslaagde samenwerking tussen DuPont Nederland en Climalife, dankzij een oplossing op maat, gecentreerd op doeltreffendheid en veiligheid.

DuPont is een wereldwijde leverancier van chemische producten op het gebied van koeling en airconditioning. De productie-eenheid «Loading
& Blending» - gevestigd in Dordrecht - produceert gefluoreerde samenstellingen, verpakt deze in vaten van 900 l of isocontainers van 10
m3 en distribueert deze producten in de hele wereld.


Om de kwaliteit van zijn producten op de markt te garanderen moet het gehalte aan niet
condenseerbare gassen worden gecontroleerd (alle bestanddelen van lucht), volgens de
ARI specificaties. Als het gehalte niet condenseerbare gassen hoger is dan 1,5% na verpakking, moet snel een ontgassing worden uitgevoerd waarbij het milieu moet worden gerespecteerd.

Drie maanden later wordt de ontgassingsapparatuur op de industriële site geïnstalleerd. Hiertoe wordt een tiental medewerkers van DuPont door Climalife opgeleid in het gebruik
van deze nieuwe techniek. Na een jaar functioneren toont de evaluatie van de operationele prestatie aan dat de apparatuur voldoet aan alle verwachtingen van DuPont. Dankzij de introductie van deze technologie is het verpakkingsproces geoptimaliseerd
en de investering in deze apparatuur is snel gerentabiliseerd door de tijdwinst die de
operatie genereert. Gezien dit succes wordt een tweede project uitgevoerd. Dit betreft een ontgassingseenheid voor brandbare koudemiddelen.

 

 

De voordelen van de spoeltechnologie van Climalife:

 

• Optimale prestaties: een eenheid van 3000 W kan de niet condenseerbare gassen verwijderen uit een ISO container van 20 m3 in minder dan 8 uur.

• Op maat gemaakt.

• Geheel automatische apparatuur: stopt het ontgassen volgens de geprogrammeerde specificaties.

 

Bedrijf: DuPont Nederland
Activiteit: Productie van koudemiddelen
Plaats: Productiesite in Dordrecht, Nederland
Oprichting: 1802
Effectief: 58.000 wereldwijd