Hoe optimaliseert u uw koudeproductie op een efficiënte en duurzame manier


Prestatiestudie R-1234ze vs. Ammoniakkoelers: de energie-efficiëntieverhouding neemt aanzienlijk toe met Solstice® ze.

 

Achtergrond


Optinergie, een ingenieursbureau gespecialiseerd in industriële energieprestaties, voert op verzoek van het bedrijf Quercy Réfrigération tussen mei en december 2020 energie verbruiksmetingen uit op de locatie van COFRA. Het doel is om de totale EER* te berekenen door de werking van de installaties nauwkeurig te analyseren met behulp van fysieke metingen en instrumenten. De EER* wordt bepaald door de verhouding tussen de geproduceerde koelenergie en de elektrische energie die door de koeleenheid wordt geabsorbeerd.

 

 

 

De metingen werden uitgevoerd op:

- het glycolwaterdebiet

- de vertrek-/terugvoertemperaturen op het glycolwatercircuit,

- elektrisch verbruik op het algemene debiet van de R-1234ze koelmachine (compressor, condensor, primaire en hulppompen op hetzelfde debiet) en op de compressor, condensor, primaire pomp, oliekoeler ventilator en oliekoeler pomp stromen voor deze NH3-groep.

 

 

Opmerking: Deze installaties zijn vergelijkbaar omdat het regelprincipe vergelijkbaar is. De koelgroepen zijn uitgerust met elektronische snelheidsregelaars. Diegenen met R-1234ze hebben geen oliekoeler.
*(Energy Efficiency Ratio/ Energie-efficiëntieverhouding).

 

 

Beschrijving van de koelinstallatie van de COFRA-site

 

 

De COFRA-installatie bestaat uit 4 parallelle koelgroepen om een ijswatertank te voeden. 

 

Drie van deze groepen hebben R-1234ze als koudemiddel, de andere groep is ammoniak.

 

 

descriptifs groupes froids

 

Het PID (project installatieplan) van de primaire en secundaire toevoerleidingen van de groepen wordt hieronder weergegeven: de debiet- en temperatuurmetingen werden telkens uitgevoerd op het primaire circuit van de groepen. De symbolen Q, T1 en T2 symboliseren respectievelijk de locaties van het glycolwatedebiet, de terugvoertemperatuur (naar groep) en de vertrektemperatuur (naar de tank).

 

 

 

 

Resultaat: betere prestaties met R-1234ze

 


Verbruiksmetingen van 13 tot 27 mei 2020 op chiller nr. 1 met R-1234ze met het Regandsy systeem inactief en chiller nr. 3 met NH3.
De EER van de NH3-koelmachine vermindert sneller als de buitentemperatuur stijgt. De gemiddelde EER's zijn: R-1234ze = 1,73; NH3 = 1,29, dwz een gemiddeld prestatieverschil van 25%.

Etude performances NH3 vs amoniac

Verbruiksmetingen van 26 augustus 2020 tot 8 september 2020 op chiller nr. 1 met R-1234ze met het Regandsy systeem actief* (slechts twee dagen), chiller nr. 2 met R-1234ze met het Regandsy systeem inactief en chiller nr. 3 met NH3. Dit laat een algemene verbetering zien in de EER's (+40% ongeveer).

 

Etude performances NH3 vs amoniacrépartition consommation NH3 vs amoniac

*Opmerking: aan het einde van het jaar zal een derde verbruiksmeting worden uitgevoerd om de resultaten met of zonder het Regandsy-systeem over een langere periode te vergelijken. De gemiddelde EER gemeten over de twee dagen van de werking met het Regandsy systeem was 2,95.

 

 

 

photo Quentin OPTINERGIEConclusie


"Deze tweede campagne bevestigt ook dat de R-1234ze koelmachines efficiënter zijn dan de NH3 koelmachine in vergelijkbare bedrijfsomstandigheden met hoge buiten-temperaturen en een grotere fruitopslag"  benadrukt Quentin Camou-Juncas, Industrial Energy Performance Engineer bij Optinergie.

 

 

 

 

 

 

Wil je meer weten?  Bekijk onze casestudy.