Pas op: heet! Vauconsant kiest R-455A voor maaltijden op maat vanaf september


Omdat per 1 januari 2022 een verbod geldt voor hermetische installaties voor commerciële toepassingen op het gebruik van koudemiddelen met een GWP > 150, valideert de R&D-afdeling Solstice® L40X (R-455A) voor alle apparatuur bestemd voor maaltijddistributie.

 

 

 

 

 

Vauconsant ontwerpt en maakt al bijna een eeuw lang apparatuur voor het op temperatuur houden van voedingsmiddelen in de horeca. De fabrikant beantwoordt zowel aan de 5-sterrenverwachtingen van prestigieuze klanten zoals befaamde restaurants en luxehotels als aan de eisen van catering voor openbare instellingen,
scholen, veerboten en militaire gebouwen. Vauconsant maakt sinds 2011 deel uit van de Franse groep Matfer Bourgeat en dankzij de synergie tussen de entiteiten van de groep kan het nu alle producten aanbieden die nodig zijn voor de uitrusting van een grootkeuken, met uitzondering van het koken.

 

Met een omzet van 15 miljoen euro in 2020 hoeft het bedrijf niet bezorgd te zijn over zijn reputatie op de Franse markt en in de Benelux. Vauconsant telt 130 werknemers en beschikt over een team van erkende ingenieurs en koeltechniekers.

 

De fabrikant ontwikkelt zijn knowhow op het gebied van roestvrij staal en schrijnwerk met een ultramodern machinepark op een terrein van 7500 m2. In deze fabriek waarin een laboratorium is ondergebracht, wordt elk jaar apparatuur ontworpen en vervaardigd voor meer dan 1500 projecten.


De leverancier anticipeert op F-gassenregeling
Milieuverantwoordelijkheid en innovatie maken integraal deel uit van de strategie van de groep. De fabrikant is voortdurend op zoek naar een koudemiddel dat aan de toekomstige regelgeving kan voldoen en tegelijkertijd kan worden ingezet voor zijn apparatuur. In eerste instantie kiest de fabrikant voor het overgangsmiddel R-452A ter vervanging van R-404A en bestudeert hij de verschillende lange termijnoplossingen om klaar te zijn voor de deadline van 1 januari 2022.


Koolwaterstoffen zoals propaan worden al snel uit de specificaties verwijderd vanwege de maximum vulhoeveelheid van 150 g per systeem.

 

Preventieve maatregelen voor een markttoetreding conform aan de regelgeving


Nadat ze in 2017 worden benaderd door Climalife, beginnen de experts met de introductie van het A2L-koudemiddel R-455A en leggen het belang van deze nieuwe classificatie en technologie uit. Vauconsant kijkt naar de thermodynamische eigenschappen van dit koudemiddel en ziet al snel dat dit HFO-mengsel aan zijn verwachtingen kan voldoen. In april 2018 lanceert de fabrikant een prototype in zijn laboratorium. In overleg met compressorproducent Tecumseh, test Vauconsant een standaard koelmachine en analyseert gedurende drie jaar de prestaties op het gebied
van levensduur en slijtage van onder meer onderdelen, kogellagers in motoren en olie
om de betrouwbaarheid en compatibiliteit te valideren.

 

Om aan de CE-certificering te voldoen en mogelijke risico’s te voorkomen, wil het bedrijf hun apparatuur op de markt brengen met onderdelen die door de fabrikanten volledig zijn goedgekeurd voor R-455A.

 

Tegelijkertijd anticipeert en implementeert Vauconsant in zijn fabriek een systeem voor het vullen van A2L-koudemiddelen. Hoewel het koudemiddel als licht ontvlambaar wordt beschouwd, wordt een veiligheidsprotocol vastgesteld voor het vullen van het nieuwe middel.

 

Patrice Antoine, hoofd technische dienst bij Vauconsant, legt uit: “Er wordt een ATEXzone ontwikkeld om vanaf eind juli te kunnen vullen met R-455A uit cilinders. Een deel van de werkplaats wordt afgebakend met ventilatieopeningen om het gas bij lekkage op vloerhoogte te houden zodat het gemakkelijk kan worden afgevoerd. Geïnstalleerde lekdetectoren treden in werking op verschillende niveaus, afhankelijk van de ernst van de situatie, om ons te waarschuwen."


Voor de fabriek zijn geen aanvullende beperkingen vastgesteld. Er zijn interne trainingen over de juiste toepassing van dit soort koudemiddelen gepland voor de veiligheidsdienst en koeltechniekers.


R-455A: het koudemiddel van de toekomst voor alle filialen van Matfer Bourgeat
De fabrikant is verheugd over de lage ontvlambaarheid van het koudemiddel, waardoor koeltechniekers onder dezelfde omstandigheden met het middel kunnen werken als voorheen. De zeer lage ontvlambaarheid sluit explosiegevaar uit, zowel bij opslag in de fabriek als bij de eindgebruiker. R-455A is vanaf september 2021 de referentie voor alle op maat gemaakte apparatuur met een max. vulhoeveelheid van 2,5 kg per systeem.

 

PI Création, fabrikant van materiaal op maat voor zeer luxueuze keukens en behorend tot dezelfde groep, heeft ook besloten om zijn hele assortiment binnenkort aan te passen aan dit nieuwe A2L-koudemiddel.

 

Voor de fabrikant zijn de verkregen resultaten meer dan bevredigend. ”Met het nieuwe koudemiddel waren we bang voor de glide, want we gingen van 4 °C bij R-452A naar 12 °C bij R-455A*”, aldus Patrice Antoine, hoofd technische dienst.

 

Om dit op te vangen koos de fabrikant voor een nieuwe verdamper, maar naarmate de tests vorderden, bleken de resultaten even goed met standaardelementen. Een goede afstelling van de oververhitting is noodzakelijk maar voldoende, en een geoptimaliseerde koudemiddelvulling voor een expansiesysteem met capillair is genoeg.

*Waarde bij atmosferische druk

 

Kenmerken van de gebruikte koelinstallaties volgens de configuratie van het project:
Tecumseh koelinstallatie met expansieventiel: CAJ4513PHR
Tecumseh koelinstallatie met capillair: AE4425PH
Verdampingstemperatuur: -12°C
Condensatietemperatuur: +45°C

 

Wat de prestatiecoëfficiënt betreft, wordt een betere regeling waargenomen. De compressor stopt minder vaak en er is een grotere traagheid bij uitschakeling. Het feit dat de temperatuur minder snel stijgt en de compressor later aanslaat, levert zelfs een aanzienlijke energiebesparing op.


“De prestatie was een aangename verrassing. Het versterkt het verkoopverhaal dat wij al in een heel vroeg stadium hebben gehouden over het beheer van deze overgang. We hoopten dat het niet nadelig zou uitwerken met betrekking tot wat aanvankelijk werd aangekondigd. De behaalde resultaten overstijgen zelfs de verwachtingen voor de klant, dat is mooi meegenomen!” aldus Bertrand Dugardin. Een goed voorteken voor een soepele lancering en inbedrijfstelling.

 

 

 

Om het energieverbruik terug te brengen, is het bedrijf van plan meer met een gesloten systeem te werken door steeds meer zelfstandig werkende apparatuur met warmteterugwinning te leveren. Leveranciers maken traag vooruitgang omdat er hoge kosten mee gemoeid zijn.

 

Voor Vauconsant is het duidelijk dat R-455A wordt gebruikt voor toekomstige apparatuur. Tot slot streven we ernaar kleinere koeleenheden te kunnen gebruiken om nog meer designgerichte apparatuur te maken.

 

“Onze overgang was gebaseerd op een doordachte
beslissing die aan de wettelijke voorschriften voldeed
en de veiligheid van onze werknemers, onze klanten
en de eindklant garandeerde”
Concludeert Bertrand Dugardin, hoofd communicatie bij Vauconsant

 

 

 

VAUCONSANT
• Activiteit: ontwerp & productie van apparatuur voor maaltijddistributie
• Locatie: Lorraine, France
• Jaar van oprichting: 1926
• 130 werknemers
• Omzet 2020 15 miljoen €