Performax™ LT / CO2: de eerste supermarkt in Frankrijk


Commerciële koelingIntermarché in Trégueux doet een grote stap vooruit en kiest voor een nieuw cascadesysteem voor koudeproductie dat energetische prestatie combineert met duurzame ontwikkeling.

PerformaxTM LT als koudemiddel is meer dan ooit de keuze van grote en middelgrote supermarkten op zoek naar energiebesparing.

Ook de Heer Piermé, directeur van de Intermarché in Trégueux, zoekt te besparen. "Elke maand kijken wij nauwkeurig naar ons elektriciteitsverbruik en we zorgen ervoor dat we er alles aan doen om deze grote budgetpost te beperken." 

 

 

 

 

 

 

Intermarché, supermarkt van 2 225 m² vlak bij St Brieuc in de Côtes-d'Armor (22) besloot om zijn verkoopoppervlakte met meer dan 30% te vergroten (tot 3 000 m²). Het bedrijf Central Froid werd gevraagd de oude koelinstallaties R-22, R-408A en R-404A te vervangen. Mickael Rouxel, directeur Central Froid sinds 1 augustus 2008, beveelt een aantal nieuwe technologieën en de werkzaamheden beginnen eind 2011. Er werd gekozen voor een cascade-installatie PerformaxTM LT / CO2, milieuvriendelijk met daarbij de energetische winst van R-407F.


Tijdens de uitbreidingswerkzaamheden mocht de winkel niet gesloten worden en diende de koudeproductie gegarandeerd te worden. Er
werd daarom gewerkt gedurende 4 maanden met een ploeg van 4 tot 7 koeltechnici. Aanvankelijk werd een systeem CO2 / R-404A
aanbevolen om de bestaande R404A leidingen te gebruiken. Hierop zouden dan de nieuwe koelelementen worden toegevoegd.
Een geoptimaliseerd koudeproductiesysteem  Het systeem bestaat uit twee centrales van HK Refrigeration, elk uitgerust met een snelheidsvariator om het energieverbruik te be perken,

Een korte cyclus starten en een beheer van de compressorwerking om zo goed mogelijk te voldoen aan de behoeften van de verschillende koudeposten. Het elektronische expansiesysteem van Danfoss is uitgerust met AKCC 550 en AKCC 750 regelaars.

De negatieve CO2 centrale bestaat uit 3 Bitzer compressoren 2EHC-3K-40S die vier vriestogen en twee vriescellen op -25°C koelen. De positieve centrale, gevuld met 500 kg PerformaxTMLT en geleverd door Rolesco (kantoor Rennes), omvat 4 Bitzer compressoren(3 x 6H25-2Y / 1 x 6H35-2Y), koelt 14 werkruimtes, zorgt voor de airconditioning en koelt 18 koelvitrines. Een platenwisselaar EXL 14A 50S SR met een vermogen van 150 kW geïnstalleerd op de condensor recupereert de warmteen zorgt via aerothermie voor de verwarming van de supermarkt.

Tot april 2012 werkte de installatie op R-404A. Vervolgens wordt ‘s nachts de retrofit R-404A / PerformaxTM LT uitgevoerd, in 8 uur, en met succes. De R-404A werd gerecupereerd en de installatie werd met PerformaxTM LT in vloeistoffase gevuld.

Om te vermijden dat de vitrines zouden geledigd moeten worden werd het gebruik van droog ijs aanbevolen. Hierdoor werd ook vermeden dat door een temperatuurstijging de CO2 installatie zou gaan lekken, gezien de hogere drukken van CO2. De oververhitting werd aangepast. Door een nauwe samenwerking tussen Central Froid, Honeywell, Danfoss en Climalife werd het elektronische regelsysteem ingesteld voor R-407F, waar dit oorspronkelijk was ingesteld voor R-404A.

Hierdoor heeft Danfoss het nieuwe koudemiddel in zijn apparaten kunnen integreren. Dit geldt ook voor Siemens. CO2 verdampingscondensoris uitgerust met een Polycool reduceerventiel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerken van de installatie PerformaxTM LT / CO2

 

 

10% gerealiseerde energiebesparing in verhouding tot R-404A

Op 16 augustus 2012 werden metingen uitgevoerd. Het resultaat is meer dan overtuigend en dit drie maanden na de ingebruikname. Ondanks een gestegen koellast (12 m positieve koelvitrines meer, 10 m extra vriestogen, drie geclimatiseerde ruimtes voor banket, vis en kaas) en een uitbreiding van de winkel met 30%, vermindert het gebruik van PerformaxTM LT de elektriciteitsrekening voor de koudeproductie
want het verbruik is niet gestegen!

 

Algemene tevredenheid

Mickael Rouxel was al overtuigd van de mogelijkheden van PerformaxTM LT door verschillende eerder uitgevoerde installaties, maar verheugt
zich over de resultaten die met dit nieuwe systeem zijn behaald. "Dit koudemiddel is een betrouwbaar product dat toekomst heeft. Sinds
april 2011 gebruiken wij het regelmatig en we hebben geen enkele negatieve reactie. Wij constateren geen lekken en geen noodzaak om de
pakkingen van de elektrokleppen te vervangen.

"Deze installateur informeert dagelijks zijn eindklanten over het belang van het gebruik van een koudemiddel met een lagere GWP, voor het
respect van het leefmilieu en een verminderd energieverbruik."

"Ik ben 31 en na mijn werkperiode in Zwitserland weet ik dat wij dagelijks voor het milieu moeten zorgen en het valoriseren." 

 

Meting van de geabsorbeerde intensiteit
op de compressoren van de positieve centrale

 

NB: compressor nr.1 komt niet meer in deze tabel voor omdat de metingen niet relevant zijn, deze compressor werkt permanent
met een vermogensvariator

 

Bedrijf: Sarl Central Froid
Activiteit:
Commerciële koeling, airconditioning, installatie en onderhoud van warmtepompen
Gevestigd te: St Brieuc (22) - Frankrijk
Opgericht in: 1982
Effectief: 12 personen