Performax® LT / R-404A: een prachtig voorbeeld van mogelijke energiebesparing


Een vriescel van 8.200 m3, door Safriclim geïnstalleerd voor Les Salaisons du Mâconnais, werkt met twee geheel identieke installaties, één op Performax® LT, de andere op R-404A. Een goede gelegenheid om de prestatie van deze twee koudemiddelen te vergelijken...

Les Salaisons du Mâconnais, sinds 1919 geleid door de familie Fouilloux, is gevestigd in een groen dorp in het hart van het Pierreclos, in het departement Saône-et-Loire. De onderneming is gespecialiseerd in de productie van droge worst en produceert 4.500 ton per jaar, voornamelijk voor super- en hypermarkten (+80%) en private label merken. De fabriek, die IFS(*) cecertificeerd is, telt 120 personeelsleden en heeft een oppervlakte van 16.000 m2. Deze is kort geleden uitgebreid met 1.500 m2, waarvoor een vriescel van 8 200 m3 geïnstalleerd werd.

 

 

Franch Marchard industrueel directeur verduidelijkt:de vriescel is in maart 2013 in gebruikgenomen voor de opslag bij -22 °C. Deze zijn nodig voor de productie van worst, ongeveer 2500 pallets met ongeveer 400 kg vlees per pallet. Deze grondstoffen werden voorheen buiten de fabriek opgeslagen. Hierdoor worden de kosten voor de externe opslag en het vervoer vermeden. Het grote opslagvolume wordt ook verklaard door de noodzaak om grondstoffen te bewaren waarvan de waarde aanzienlijk kan fluctueren. De voormalige vriescel is gehouden om als buffer te dienen en is momenteel via een tunnel, ook op negatieve temperaturen, met de nieuwe vriescel verbonden. Deze tunnel is onder een weg door gegraven.


Vergelijking in situ

Voor de installatie van de nieuwe vriescel heeft Les Salaisons du Mâconnais een beroep gedaan op Safriclim, waarmee ze al sinds de oprichting in 1996 in alle vertrouwen werken. De onderneming is gevestigd in Charnay-lès-Mâcon en wordt geleid door Jean-Luc Hervé,
Eric Lay en Jean-Charles Barlet. Safriclim is er vanaf het begin van het project bij betrokken, en heeft verschillende opties voorgesteld, rekening houdend met een budget dat al beperkt werd door de ingewikkelde constructie van het gebouw (grondwerk, tunnel ...). De andere eis
was een laag geluidsniveau, door de locatie van de fabriek in het dorp. Om deze reden werd afgezien van een NH3-oplossing.

Drie verschillende oplossingen werden bestudeerd,legt Jean-Louis Hervé uit, wiens klant ook afzonderlijke installaties wenste. De oplossing die CO2 en glycolwater combineerde werd al snel afgewezen om budgettaire redenen, net als die een directe-expansie-installaties met 3 koelgroepen waaronder één noodgroep om meer vermogen te leveren.

 

Uiteindelijk werd ervoor een oplossing uit twee identieke installaties gekozen, berekend om maximaal 125% van het benodigde vermogen te leveren, maar onafhankelijk zodat minstens 50% van de koudeproductie
geleverd kan worden in geval van storing van één van de installaties. De installatie was oorspronkelijk voorzien voor R-404A maar er werd snel beslist om rekening te houden met de veranderende regelgeving, op het gebied van koudemiddelen en daardoor de voorkeur te geven aan een koudemiddel met een lager GWP. Dus werd gekozen voor Performax® LT (R-407F met een GWP = 1824) gedistribueerd door Climalife, voor één van de compressoren, terwijl de andere werkt op R-404A. Hierdoor kon de installateur de prestatie van beide koudemiddelen vergelijken in strikt identieke omstandigheden. Het door R System gebouwde geheel heeft een koelvermogen van 78 kW bij - 32 / + 45 °C.

Het integreert een onderkoeling van 15 °C in de positieve centrale die de loskade koelt. Voor de compressoren is gekozen voor semi-hermetische compressoren van het merk Bock. Jean Luc Hervé herinnert zich dat Bock de keuze van 407F ondersteunde op het moment dat dit nogniet door alle compressoristen werd gedaan.

En voegt toe: "Dit koudemiddel heeft weliswaar een hogere eindcomressietemperatuur (ongeveer 20%) dan R-404A en een hogere glide, maar dat is goed te beheersen en om veiligheidsredenen
is cilinderkopventilatie toegevoegd". Deze installatie is uitgevoerd met een GTC Artika regeling, ontwikkeld door R System. Ze zijn geplaatst op een loopbrug op 10m boven de grond en ontworpen met een geluidsniveau dat prima past in het hart van het dorp. Met andere
woorden voor geruisloze werking ‘s nachts.Sinds de ingebruikname van de installatie in maart en het opstarten in mei heeft Safriclim
samen met Climalife en Honeywell de installatie een kwartaal lang gecontroleerd. Dit ook in de zomer, om de prestaties over een paar
maanden te vergelijken. R-407F kwam bijzonderpositief uit de vergelijkingen, met een verschil van - 7% in geabsorbeerd vermogen
over 800 draaiuren (zie vergelijkende tabel). Op de centrale wordt een warmteterugwinningssysteem gebruikt voor de verwarming van de opslagzone voor verpakkingen.

Er moet ook worden opgemerkt dat Safriclim in het kader van deze uitbreiding, de koeling van de loskade (+ 5 °C) en een negatieve sas (- 20 °C) net voor de ingang van de nieuwe vriescel heeft uitgevoerd. De kade wordt gekoeld door een gemeenschappelijke koelcentrale. Deze centrale omvat twee semi-hermetische compressoren Bock HGX 4 /555-4 op R-407F (95 kg) waarvan één met frequentieschakelaar.

Het koelvermogen varieert van 11 tot 60 kW op - 8 / + 45 °C. Om de - 20 °C te garanderen heeft het negatieve sas zijn eigen koelapparatuur met een semi-hermetische compressor Bock HAX 5/830-4 op R-407F (40 kg) met een koelvermogen van 11,6 kW op - 30 /+ 45 °C. Gezien de op de installatie waargenomen resultaten, twijfelt Safriclim absoluut niet dat ze voor een identieke installatie momenteel geheel voor Performax® LT zouden kiezen. Pierre-Emmanuel Danet, Technisch verantwoordelijke van Climalife benadrukt dat PLT beantwoordt aan de veranderingen in de Europese regelgeving met het gebruik van koudemiddelen met een laag GWP.

Deze installatie bevestigt de keuze van R-407F als een prachtig voorbeeld van mogelijke energiebesparing in vergelijking met R-404A.

 

(*) IFS : International Food Standard

 

Bedrijf: Safriclim

Activiteit: Industriële koude - GMS -

Airconditioning - Verwarming (PAC)

Gevestigd te: Charnay-lès-Mâcon (71) - Frankrijk
Opgericht in: 1996

Effectief: 17 werknemers

Omzet: 2 miljoen in 2012

 

De resultaten van de vriescel 8000 m3 (07/10/2013) - Les Salaisons du Maconnais

 

 

 

 

Kenmerken van de installatie

Vriescellen (- 22°C).

Volume: 8 200 m3. Afm.: L. 29,4 x l. 24,3 x H. 11,5 m.

Geïnstalleerd koelvermogen: 78 kW (2 x 39 kW) op -32 °C / +45°C.

Koudemiddel: 1 installatie met R-407F (130 kg) - 1 installatie met R-404A (130 kg).

Olietype: Mobil EAL Arctic 46

Compressoren: 2 semi-hermetische compressoren Bock HGX 8 2470 - 4 met 8 cilinders - spoelen gekoeld door de zuiggassen.

Verplaatst volume: 214,3 m3/u.

Geabsorbeerd vermogen: 25,7 kW op -32 / + 45 °C. Cilinderkopventilatie.

Condensatoren: R System serie PV - Condensatoren in V met meerdere accu's op glijders ventilatoren 2 snelheden - 375 tr/mn in PV laag
geluidsniveau.

Verdampers: Contardo - 2 verdampers. Elektrische ontdooiing (1 per 24 uur).

Elektronische stapsgewijze reduceerventielen. Geïnstalleerd op loopbrug.

Regeling en GTC: Artika.

 

Onderzoek© La Rpf N°1021 - December 2013 / Climalife Contact N°6 - Januari 2014