Services en Engineering


De Climalife aanpak

Ook u wordt, binnen de diversiteit van uw activiteiten, ongetwijfeld geconfronteerd met het zoeken naar oplossingen voor steeds complexere situaties.


Het probleemveld waarbinnen u een optimale resultaatverbintenis wilt behalen:

• Complexe configuratie van de installaties (groot volume, speciale koudemiddelen...).
• Behoefte aan specifiek materiaal (terugwinninggroep, pomp 70 bar, ...) en gebrek aan beschikbare hulpbronnen.
• Moeizame logistiek en bereikbaarheid.
• Beheer van teruggewonnen koudemiddelen en beheersing van de traceerbaarheid. 

Uw recuperatieactiviteit uitbesteden biedt u alleen maar voordelen Wij bieden:

  • Een klaar-voor-gebruik recuperatiemethode
  • Plannen van interventies overal in Nederland en België
 U hoef zicht enkel op uw core business te concentreren
  • Expertise van de fysisch-chemische eigenschappen van koudemiddelen
U profiteert van onze expertise over koudemiddelen en
van onze middelen voor een efficiënte recuperatie
  • Delen van de kennis van onze experts met uw teams
U profiteert van onze know-how en van de ervaring van
onze ingenieurs
  • Beheersing van de traceerbaarheid van afvalstoffen (beheer van de follow-up van afvalstoffen)
U beperkt uw operationele en administratieve
taken