Prijsverhoging en beschikbaarheid van de producten zijn actuele problemen!In een economisch klimaat waarin de vraag naar koudemiddelen wereldwijd groter is dan het aanbod, blijft de marktsituatie bijzonder instabiel in onze sector en dit dreigt een tijd aan te houden totdat een nieuw evenwicht gevonden is.


Hoe zijn we in deze situatie terecht gekomen?


Sinds eind 2009 is de beschikbaarheid van de voornaamste grondstoffen voor de HFK productie, te weten trichloorethyleen (TCE) en perchloorethyleen (PER) aanzienlijk gedaald. Vanwege de schaarste van deze grondstoffen zijn de prijzen scherp gestegen.

Tegelijkertijd is de productiecapaciteit van de moleculen HFK R-134a en R-125 niet voldoende om de marktbehoefte te dekken.

Het tekort aan R-134a
is voornamelijk te wijten aan het feit dat dit molecuul geen economisch belang heeft voor de toekomst. De chemische industrie investeert dus niet in nieuwe productiesites.

Daarentegen zijn voor R-125, dat voorkomt in de samenstelling van meerdere koudemiddelen zoals de "400" serie (R-404A, R-407C, R-410A, ...) investeringsbeslissingen in productiesites genomen, maar deze zijn momenteel nog niet voldoende om aan de groeiende vraag te voldoen.

De vraag naar HFK's blijft stijgen om te kunnen voldoen aan:
- De reglementaire revolutie in Europa (einde van de HCFK's), maar ook in de Verenigde Staten
- De behoeften van landen met een grote economische groei (China)
- De economische opleving van de automobielindustrie.

Op dit moment is het dus bijzonder moeilijk om de hoeveelheden koudemiddel te voorspellen die in 2011 of 2012 beschikbaar zullen zijn. Daarentegen is één ding zeker, de prijzen zullen blijven stijgen in de komende maanden, met een bijzonder beperkte geldigheidsperiode.

In de bijlage vindt u de persberichten van de producenten wereldwijd, voor meer informatie:

DuPont Communication
Honeywell Communication
Mexichem Communication