Procesinnovatie: een hoger rendement, lage investeringen, belastingvoordeel en een GWP < 1 dankzij het gebruik van het koudemiddel HFO R-1234ZE


Frimavi is een in 1994 opgericht familiebedrijf. De oprichters, die al vele jaren ervaring hadden in de koelingssector, de horeca en commerciële en industriële koeling, hadden zich in samenwerking met een Brits bedrijf gespecialiseerd in voorkoelingstunnels voor de verwerking van oogsten.

Frimavi heeft 9 werknemers in dienst en biedt indus­triële oplossingen op het gebied van koeling, pro­cessen, klimaatbeheersing en onderhoud voor het MKB, voornamelijk in de voedingsmiddelensector. De onderneming bezit veel ervaring in een scala aan oplossingen waaronder HFK, ammoniak en recen­ter HFO (hydro-fluoro-oleofines). Frimavi streeft er sinds jaar en dag naar de nieuwste technologische ontwikkelingen in de sector altijd op de voet te blij­ven volgen. Zo heeft het bedrijf HFO-1234ze ontdekt (dat door Honeywell wordt verkocht onder de naam Solstice® ze), dat door een GPW <1 en een hoge efficiëntie een interessante oplossing vormt om het milieueffect te beperken.

Op de verouderde site van Zanemi in Villena (Ali­cante) waren vele lekken ontstaan waardoor het bedrag dat het bedrijf aan belastingen schuldig was, aanzienlijk werd verhoogd. Frimavi werd belast met de renovatie van de site en ontwikkelde een systeem met ammoniak om deze extra fiscale lasten te verlagen.


 

 

Na diepgaand onderzoek naar de kenmerken van HFO-1234ze beschouwde het bedrijf dit als een interessanter alternatief en herzag het systeemont­werp door er een koelingsmachine op HFO-1234ze aan toe te voegen. Omdat ammoniak rendabeler is in grotere installaties (tussen 800 en 1.000 kW) kon de uiteindelijke investering met 20% verlaagd worden. In gelijkwaardige omstandigheden is de bereikte COP-waarde equivalent aan die van ammoniak.

De installatie is iets complexer dan een traditionele installatie, maar minder dan een installatie op ammo­niak. Naast de verlaagde investeringskosten zijn ook de onderhoudskosten zo’n 70% lager dan bij NH3 en vallen de installatie- en onderhoudskosten weg.

Om de 10 ton wortels per uur van Zanemi te verwer­ken, is 250 kW nodig voor de twee koelcellen op 1°C en een tunnel waarin de producten op 25°C worden ingevoerd en op 2°C uitkomen.


 

De koelinstallatie met het koudemiddel A2L is in de openlucht geïnstalleerd, volgens de eisen van de ATEX-norm. De installatie functioneert correct onder de laagste gebruiksdruk.

Het systeem levert een uitstekend rendement op, zowel wat betreft het koudemiddel als de koelinstal­latie, maar ook in termen van verbruik van de ener­giedrager - in dit geval levert de Temper-vloeistof een veel betere efficiëntie dan glycol. 

Succes - ervaring

José Luis Sánchez Ruiz, commercieel-technisch medewerker bij Frimavi

“Wij hebben ons als taak gesteld onze klanten te helpen door oplossingen te bieden die doeltreffender en voordeliger zijn. We hebben deze doelstelling bereikt dankzij het koudemiddel HFO-1234ze, waarmee we bovendien het milieueffect beperken”.

 

 

Solstice® ze: het koudemiddel van de toekomst 

“Wij hebben een bijzonder goede ervaring met HFO-1234ze. We overwegen een koelinstallatie te gebruiken om de onderkoeling te verbeteren. Wij denken dat het mogelijk is om de efficiëntie met 15% te verbeteren, tegen redelijke kosten. Twee andere installaties zijn al met dit koudemiddel uitgerust en andere worden momenteel ontworpen.” José Luis Sánchez, bedrijfsleider van Frimavi


Voordelen:

- GWP < 1

- Belastingvoordeel

- Lagere investering

- Beperkte onderhoudskosten

- Geen storingen

- Uitstekende COP