Productie van sanitair en secundaire verwarming met energiedragende vloeistof Greenway® Neo Solar


In Hongarije werden verschillende openbare aanbestedingen voor de renovatie van bestaande residentiële gebouwen uitgeschreven voor industriële technologieën die energiebesparingen opleveren. De Hongaarse autoriteiten willen hiermee in technische systemen en installaties het gebruik van hernieuwbare energieën bevorderen.

 

 

 

 

Een gebouw met 180 appartementen in gemeenschappelijk eigendom, in het XIe arrondissement van Boedapest, heeft in 2011 geprofiteerd van een staatssubsidie voor het uitvoeren van de externe warmte-isolatie van het gebouw, het vervangen van de ramen en de conversie van de installatie voor warmwaterproductie van de stadsverwarming naar een zonne-installatie. 

 

Bij Solar Trade Kft werden buisvormige thermische zonnecollectoren besteld. Dit in 2005 opgerichte bedrijf is gespecialiseerd in de productie, het onderzoek, de toepassing en de installatie van systemen die hernieuwbare energie gebruiken en geeft advies op maat.

De onderneming stimuleert de ontwikkeling van voordelige, ecologische en energetisch gunstige verwarming- en koelsystemen, Dhr. László Garaguly, bedrijfsleider, hoorde van Greenway® Neo Solar via Klenk Energetikai Kft, een bedrijf uit Békéscsaba.Dit bedrijf was uiterst tevreden over het gebruik van dit product in zijn oude en nieuwe zonne-energiecircuit.

 

Er werd vervolgens contact opgenomen met de commerciële vertegenwoordiger van Climalife, leverancier van innoverende en duurzame oplossingen voor warmtesystemen.
Bij temperaturen boven 150°C wordt Greenway® Neo Solar vier keer zo langzaam afgebroken als een klassieke oplossing op basis van monopropyleenglycol, zodat roestvorming en teerafzetting drastisch worden beperkt en vervuiling van de sensoren wordt voorkomen. Bij 100°C is de uitzetting twee keer zo klein en zijn de technische kenmerken stabiel. Door zijn lagere viscositeit is bij het rondpompen minder energie nodig.

 

Hierdoor functioneren installaties met Greenway® Neo Solar beter en hebben minder problemen bij oververhitting. De installaties hebben een langere levensduur en hun doeltreffendheid is duurzaam, met een goed rendement op de investering.

 

Voor Solartrade Kf was Greenway® Neo Solar de aangewezen keuze. De aanwezige monopropyleenglycol werd vervangen.Bij hogere temperaturen werd er een verzuring vastgesteld met een begin van "teeraanslag" in het circuit. Verder kan in een zonnige winter de monopropyleenglycol in slib veranderen met als gevolg moeilijk opstarten en verhoogd energieverbruik. Dergelijke veranderingen zijn niet met Greenway® Solar waargenomen; de eigenschappen van deze energiedragende vloeistof maken eenvoudige regeling en instellingen mogelijk.

 

Ten slotte is Greenway® Solar gemaakt van 100% hernieuwbare bronnen, een serieuze bijdrage in de vermindering van de CO2 footprint. Op twee uur tijd werd 600 liter Greenway® Solar in vacuümbuizen van de zonnecollectoren (type: TZ 12CPC) gepompt. Deze laatste, met een totale oppervlakte van 123 m2, zijn geïnstalleerd op het dak van het 10 verdiepingen tellende gebouw. Buffertanks van 1 en 2 m3 bevinden zich in de kelder. Er zijn er 3 van 2m3, bestemd voor het warmwater sanitair, en 1 van 1m3 voor het drinkwater.
De installatie is zodanig geregeld dat de temperaturen nooit hoger stijgt dan 95°C in de tanks en 50°C in de dalende leidingen. De gebruiksdruk bedraagt 2 bar.

Deze installatie maakt de productie van 10 tot 12.000 liter warmwater per dag mogelijk.

 

Het gebouw is in 2011 opgeleverd en sinds deze datum worden regelmatig metingen van de energiebesparing en het rendement uitgevoerd.

De installatie heeft in ongeveer 5 maanden tijd het equivalent van 62 MWh geproduceerd, tot grote tevredenheid van de bewoners.