HCFK's R-142b

R-142b is een "hydrochloorfluorkoolwaterstof" (HCFK) dat als koudemiddel voornamelijk voor warmtepompen wordt aangewend.

R-142 b kan in bepaalde toepassingen een vervangingsmiddel voor R-114 (CFK) zijn. Wordt eveneens gebruikt in het mengsel R-142b/R-22 ter vervanging van R-12 in bepaalde toepassingen.

Product Verpakking Vulling

281

R-142b
Cilinder 26 l 25 kg +

Recuperatie-unit Recover XLT2-AP

XLT2-Ap werd speciaal ontwikkeld voor zowel  de recuperatie van koudemiddelen geklasseerd onder A2L ( mildly flammable) als voor de meest gangbare niet-brandbare koudemiddelen .

Met de XLT2-AP ( made in USA) kan men het koudemiddel zowel in  liquide fase als in gasfase recupereren.

Bekijk het product


Lekdetector DDH2 UV

Sensor met gloeidiode. 3 gevoeligheidsniveaus, alle koudemiddelen, geluidssignaal + LED, voeding op stroom of batterijen.

Bekijk het product