R-32

R-32 is een fluorkoolwaterstof ( HFK) met laag GWP-gehalte. Dit koudemiddel is A2L geklasseerd ( mildly flammable) volgens EN 378-2017. Het wordt gebruikt in kleine airconditioningsystemen ( Bi-Block) met een vulgewicht conform de voorschriften van de EN 378 norm.

Dit koudemiddel kan niet als retrofit  gebruikt worden voor installaties die reeds op een ander koudemiddel werken.  Het wordt tevens gebruikt als component in HFK en HFO mengsels.

Product Verpakking Vulling

7904

R-32
Cilinder 12 l 9 kg +

Icematic® NXG 5000

De Icematic® NXG 5000 serie zijn POE oliën ontwikkeld door CPI - Lubrizol voor gebruik met overgangskoudemiddelen met een laag GWP.

Bekijk het product


R-454B

R-454B is een niet-azeotropisch mengsel op basis van fluorkoolwaterstoffen (HFK's) en hydrofluoroolefine (HFO) met een laag GWP waarde.

Bekijk het product


Solstice® L41y (R-452B)

R-452B is een niet-azeotropisch HFK/HFO-mengsel. Dit koudemiddel is geschikt om R-410A te vervangen in nieuwe installaties en meer bepaald in warmtepompen, commerciële airconditioners zoals Roof Top of VRF systemen en medium pressure liquid coolers (lucht/water chillers).

Bekijk het product