HCFK's R-401A

R-401A is een "zeotropisch" overgangsmengsel waarvan het gebruik wordt bepaald door het Protocol van Montreal. Deze HCFK werd op punt gesteld ter vervanging van R-12 (CFK) voor huishoudelijke, commerciële- en industriële koeling.

Om de ozonlaag te beschermen wordt R-401A aanbevolen voor de ombouw van systemen werkende met het CFK R-12. Niet gebruiken bij ombouw van airconditioning van auto

Product Verpakking Vulling

4693

R-401A
Cilinder 27 l 26 kg +

Recuperatie-unit Recover XLT2-AP

XLT2-Ap werd speciaal ontwikkeld voor zowel  de recuperatie van koudemiddelen geklasseerd onder A2L ( mildly flammable) als voor de meest gangbare niet-brandbare koudemiddelen .

Met de XLT2-AP ( made in USA) kan men het koudemiddel zowel in  liquide fase als in gasfase recupereren.

Bekijk het product


Lekdetector DDH2 UV

Sensor met gloeidiode. 3 gevoeligheidsniveaus, alle koudemiddelen, geluidssignaal + LED, voeding op stroom of batterijen.

Bekijk het product