R-401B

R-401B is een "zeotropisch" overgangsmengsel waarvan het gebruik wordt bepaald door het Protocol van Montreal. Deze HCFK werd op punt gesteld ter vervanging van de CFK R-12 bestemd voor huishoudelijke, commerciële en industriële koeling.

Dit koudemiddel kan eveneens R-500 vervangen in bestaande installaties.

Product Verpakking Vulling

8006624

R-401B
Cilinder 27 l 26 kg +

Mobil Gargoyle Arctic

Naftenische minerale oliën speciaal ontwikkeld voor het smeren van koelcompressoren.

Bekijk het product