R-409B

R-409B is een "zeotropisch" overgangsmengsel waarvan het gebruik wordt bepaald door het Protocol van Montreal. Deze HCFK werd op punt gesteld ter vervanging van de CFK R-500, bestemd voor commerciële en industriële koeling.

Om de stratosferische ozonlaag te beschermen wordt R-409B gebruikt voor de ombouw van systemen werkend met R-500. * in functie van de beschikbare voorraden

Product Verpakking Vulling

8006084

R-409B
Friocatch 15 kg +

R-417A (FreonTM MO59)

R-417A (IFreonTM MO59) is een zeotropisch HFK vervangingsmiddel.

Bekijk het product


R-422A (FreonTM MO79)

R-422A (FreonTM MO79) is een zeotropisch HFK mengsel ter vervanging van producten op basis van R-22, oorspronkelijk ter vervanging van R-502, gebruikt in negatieve temperatuurtoepassingen.

Bekijk het product


R-422D (FreonTM MO29)

R-422D (FreonTM MO29) is een zeotropisch HFK mengsel ter vervanging van R-22 in systemen voor vloeistofkoeling.

Bekijk het product


R-427A

R-427A is zeotropisch mengsel van het type HFK, bestemd ter vervanging van R-22 (HCFK) in omgebouwde of nieuwe installaties. Gebruik mogelijk in installaties met directe expansie in koeling en airconditioning.

Bekijk het product