R-422A (FreonTM MO79)

R-422A (FreonTM MO79) is een zeotropisch HFK mengsel ter vervanging van producten op basis van R-22, oorspronkelijk ter vervanging van R-502, gebruikt in negatieve temperatuurtoepassingen.

Wordt gebruikt in vriesinstallaties in grootwarenhuizen en voedingsindustrie.

Product Verpakking Vulling

7721

R-422A (FreonTM MO79)
Cubikool® 10 kg +

8007016

R-422A (FreonTM MO79)
Cilinder 52 l 45 kg +

R-22

R-22 is een "hydrochloorfluorkoolwaterstof" (HCFK) met hoge latente verdampingswarmte dat veelvuldig gebruikt wordt in huishoudelijke, commerciële- en industriële airconditioning installaties.

Bekijk het product


R-409B

R-409B is een "zeotropisch" overgangsmengsel waarvan het gebruik wordt bepaald door het Protocol van Montreal. Deze HCFK werd op punt gesteld ter vervanging van de CFK R-500, bestemd voor commerciële en industriële koeling.

Bekijk het product