R-448A, een weerhouden oplossing voor softijs machines


soft ice

Bart Schipperen is beheerder van Europe Ice en werkt in Druten in Nederland. Hij is de specialist voor het onderhoud van het machinepark van de italiaanse firma Carpigiani voor de productie van romig en smakelijk softijs. Met meer dan 20 jaar ervaring in dit domein van commerciële koeling heeft de perfecte structuur van softijs geen geheimen voor hem en dit zowel voor structuur, smaak of romigheid.

 

Het merendeel van de machines zijn geïnstalleerd in de kleinhandel, fastfood ketens, discotheken,…,
of vaak andere “pop-up” winkels. Deze machines zijn makkeliijk te verplaatsen, nemen weinig plaats in en integreren zich snel in een bestaande winkelstructuur.

 

 

 

Een klein gedeelte van het gamma van deze softijs en ijsbereidings is gevuld met 1,7 kg R-404A.

 

Voor het in voege treden van de nieuwe F-Gas regelgeving waren deze machines niet onderworpen aan een lekdichtheidscontrole, omdat de vulling aan koudemiddel lager is dan 3 kg. Sinds 1 januari 2015 heeft deze installateur echter een serieus probleem wanneer hij de regelgeving wenst te respecteren. 1,7kg R-404A is 6,67 ton equivalent CO2, dus een lekdetectie
om de 12 maanden. Maar hoe de regelgeving respecteren voor machines die moeilijk te localiserenzijn en meestal zonder onderhoudscontract?

 

Maar hoe de regelgeving respecteren voor machines die moeilijk te localiseren zijn en meestal zonder onderhoudscontract?

 

Op zoek naar een alternatief voor R-404A heeft de installateur het nieuwe koudemiddel Solstice ®N40 met een GWP van 1387 getest. Vergelijkende gemeten waarden verschillen weinig en de ombouw naar R-448A laat toe zich in regel te stellen met de huidige wetgeving.

 

"Ik merk geen verschillen in de kwaliteit van het
softijs, de installaties werken prefect en voor de
ombouw waren geen grote aanpassingen of
investeringen nodigHet is een duurzame oplossing, toekomstgericht, waarmee ik voldoe aan de veranderende regelgeving bij depannages. Op deze manier kan ik een hoop onrust bij mijn klanten wegnemen” besluit Bart Schipperen.

 

 

 

7°C Amp. Watt. LP HP
R-404A 3.05 1270 1.11 16.31
R-448A 331 1350 1.15 16.45