HFK / HFO mengsel R-455A (Solstice® L40X)

R-455A is een niet-azeotropisch (HFC/HFO) mengsel met een GWP <150.

 

Door zijn thermodynamische eigenschappen kan het ook gebruikt worden als vervanger van R-22 en R-404A in lage en gemiddelde koeling.

Technische video's ( 1 )

 

Replacement solutions for R-404a - Jean de Bernardi - Honeywell

Product Verpakking Vulling

8291

R-455A
Cilinder 4,5 kg +

8292

R-455A
Cilinder 50 kg +

Recuperatie-unit Recover XLT2-AP

XLT2-Ap werd speciaal ontwikkeld voor zowel  de recuperatie van koudemiddelen geklasseerd onder A2L ( mildly flammable) als voor de meest gangbare niet-brandbare koudemiddelen .

Met de XLT2-AP ( made in USA) kan men het koudemiddel zowel in  liquide fase als in gasfase recupereren.

Bekijk het product